Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-01-05 13:37
dokument informacja o wyniku przetargu ograniczonego dz. nr 192/11- obręb geodezyjny Jamienko 2021-02-18 07:43
dokument informacja o wyniku przetargu nieograniczonego dz nr 192/12- obręb geodezyjny Jamienko 2021-02-18 07:43
dokument inormacja o wyniku przetargu nieograniczoneco- działka nr 212- obreb geodezyjny Tuczno 108 2021-02-18 07:43
dokument informacja o wyniku przetargu nieograniczonego - dz. nr 80 - obręb geodezyjny Strzaliny 2021-02-18 07:42
dokument informacja oferta MGOPS 2020-12-17 15:16
dokument Zapytanie ofertowe MGOPS na zorganizowanie spotkania wigilijnego 2020-12-16 11:51
dokument Zapytanie ofertowe świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców w szkole Podstawowej w Tucznie oraz w Marcinkowicach w roku 2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuczno na 2021 rok 2020-12-10 09:08
dokument Zapytanie ofertowe świadczenie usług pedagogicznych dla uczniów i ich rodziców w Szkole Podstawowej w Tucznie oraz w Marcinkowicach w roku 2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuczno na 2021 rok 2020-12-10 09:08
dokument Zapytanie ofertowe prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przez specjalistę psychoterapii uzależnień dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuczno na 2021 rok. 2020-12-10 09:04
dokument Zapytanie ofertowe prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przez psychologa dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuczno na 2021 rok. 2020-12-10 09:04
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE "LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH POPRZEZ ZAKUP BUSA PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" 2020-12-03 15:33
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE "UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG 2020/2021 2020-12-01 15:34
dokument iNFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3. 2021-09-22 15:03
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym 4.01.2021 2020-11-24 15:26
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 4.01.2021 2020-11-24 15:26
dokument Informacja dotycząca załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2020-11-09 15:51
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia [29.09.2020] 2020-09-30 08:59
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy [29.09.2020] 2020-09-29 15:04
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT INFRASTRUKTURY NA TERENIE PLAŻY MIEJSKIEJ W TUCZNIE - dokument stracił ważność 2021-09-22 15:03
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości 2020-08-11 08:16
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka "TOLA" w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-07-28 10:05
dokument Postanowienie NR 413/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2020-07-27 12:57
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 17.07.2020 r. - przetarg ustny nieograniczony dzierżawy nieruchomości 2020-07-17 14:16
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2020-06-24 15:35
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2020-06-23 21:25
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-06-23 14:30
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym 2020-06-23 14:29
dokument Nabór otwarty na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. 2020-06-17 12:34
dokument Ogłoszenie w spr. powołania komisji do szacowania szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych 2020-06-10 07:33
dokument Zapytanie ofertowe SP Tuczno 2020-06-05 13:01
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-05-26 11:28
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym 2020-04-21 17:13
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości 2020-04-21 17:13
dokument Ogłoszenie z dnia 31 marca 2020 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-03-31 15:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mirosłwca z dnia 3 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustakleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2020-03-03 13:48
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2020-03-02 13:41
dokument Informacja o Rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2020-02-27 13:28
dokument Ogłoszenie z dnia 19 lutego 2020 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-02-19 14:11
dokument Burmistrz Tuczna ogłasza w dniu 13.02.2020 r. otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z Budżety Gminy Tuczno podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2020 2020-02-17 08:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2020-02-10 10:56
dokument Zapytanie ofertowe SP Tuczno 2020-01-30 08:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 16 stycznia 2020r o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2020-01-16 13:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-14 12:47