Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna


Zarządzenie Nr 25/2006

Burmistrza Tuczna

z dnia 9 maja 2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 28/2001 z dnia 7 września 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego /zmienionej Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 7/2002 z dnia 31 stycznia 2002r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 33/2003 z dnia 31 marca 2003 r Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 40/2003 z dnia 6 czerwca 2003r. Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 79/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r , Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 41/2004 z dnia 9 grudnia 2004.r., Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 36/2005 z dnia 9 listopada 2005r./

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami )oraz § 11 ust.2 Uchwały Nr III/22/2001 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 28 czerwca 2001 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 27, poz.575 ze zm.; z 2003r. Nr 12, poz.185, Nr 83, poz.1415) Burmistrz Tuczna zarządza, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr 28/2001 Zarządu Miasta i Gminy Tuczno z dnia 7 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

W § 6 ust. 1 dopisuje się pkt. 9 w brzmieniu:

„za grunty dzierżawione, wynajmowane pod ustawienie reklamy (gabloty, witryny itp.) oraz tablice reklamowe:

- do 1m2 tablicy reklamowej - 100 zł. rocznie

- powyżej 1 m2 tablicy reklamowej - 200 zł. rocznie”

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-06-2006 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 11:40