Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument informacja o wyniku przetargu - dz. 96/2 2021-12-23 11:14
dokument ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 2021-12-09 09:25
dokument Zapytanie ofertowe Świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców w Szkole Podstawowej w Tucznie oraz w Marcinkowicach w roku 2022 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuczno na 2022 rok. 2021-12-03 14:34
dokument Zapytanie ofertowe Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przez psychologa dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2022 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuczno na 2022 rok. 2021-12-03 14:30
dokument Zapytanie ofertowe Świadczenie usług pedagogicznych dla uczniów i ich rodziców w Szkole Podstawowej w Tucznie oraz w Marcinkowicach w roku 2022 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuczno na 2022 rok. 2021-12-03 14:31
dokument Zapytanie ofertowe Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przez specjalistę psychoterapii uzależnień dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2022 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuczno na 2022 rok. 2021-12-03 14:32
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2021-11-30 11:11
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 96/2 - obręb geodezyjny Strzaliny 2021-11-18 11:59
katalog informacje o wyniku przetargu na dzierżawę z dnia 08.11.2021 r. - KATALOG -
dokument Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 ? TYP 1 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 2021-11-24 15:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-27 16:25
dokument informacja o wyniku przetargu - dz. 96/2 - dokument stracił ważność 2021-10-15 10:18
dokument informacja o wyniku przetargu - dz. 71/2 - dokument stracił ważność 2021-10-15 10:17
dokument informacja o wyniku przetargu - dz. 537/1 - dokument stracił ważność 2021-10-15 10:16
dokument informacja o zakwalifikowaniu do przetargu na dz. nr 537/1 - obręb geodezyjny Marcinkowice 2021-10-06 13:12
dokument informacja o zakwalifikowaniu do przetargu na dz. nr 71/2 - obręb geodezyjny Strzaliny 2021-10-06 13:10
dokument ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 2021-10-01 08:11
katalog Obwieszczenie - KATALOG -
dokument wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-09-06 12:28
dokument Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj wybuduj dla inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno". 2021-09-22 15:07
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 96/2 - obręb geodezyjny Strzaliny 2021-08-31 14:35
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym - dz. nr 71/2 - obręb geodezyjny Strzaliny 2021-08-31 14:29
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym - dz. nr 537/1 - obręb geodezyjny Marcinkowice 2021-08-31 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o uznaniu nowych stron postępowania - dokument stracił ważność 2021-08-17 16:18
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY TUCZNO - dokument stracił ważność 2021-09-22 15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - dokument stracił ważność 2021-07-29 15:41
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 2021-07-09 13:13
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2021-07-09 09:28
dokument Obwieszczenie 2021-06-10 08:13
dokument Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-04-30 12:44
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 23 kwietnia 2021 r. 2021-04-23 15:22
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-09-22 15:02
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych w związku z podjęciem inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania Burmistrza Tuczna przed upływem kadencji przedłożonego Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie III przez pełnomocnika Inicjatora Referendum 2021-03-29 14:45
dokument Informacja z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuczno na lata 2021 - 2030 2021-09-22 15:03
dokument Informacja o zakwalifikowaniu do przetargu - dz. 51/2- obręb geodezyjny Tuczno 109 2022-11-22 13:06
dokument Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań w gminie Tuczno w związku z ogłoszeniem w dniu 15.02.2021 2021-03-18 13:33
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2021 r. informujące o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym najmu nieruchomości 2021-03-16 12:44
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 r. dotyczące informacji o przetargu ustym nieograniczonym nieruchomości 2021-03-02 15:07
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. 2021-02-18 07:42
dokument ogłoszenie o przetargu ograniczonym 2021-02-16 13:12
dokument Ogłoszenie - publikacja oferty na zadanie pod nazwą: "Nadzór na wodami miasta i gminy Tuczno" 2021-02-15 13:24
dokument Burmistrz Tuczna ogłasza w dniu 15.02.2021 r. otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z Budżety Gminy Tuczno podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2021. 2021-02-15 13:21
dokument Komunikat Centralnego Biura Spisowego - przedłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 2021-02-18 07:42
dokument ogłoszenie- nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 2021-02-18 07:42
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2021-01-20 10:38