Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o przetargu 2022-12-30 10:57
dokument Ogłoszenie o przetargu 2022-12-29 14:40
dokument Ogłoszenie o przetargu 2022-12-29 14:40
dokument informacje o wyniku przetargu na dzierżawę 2022-12-20 11:35
dokument Ogłoszenie o przetargu 2022-12-16 13:04
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu: "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025" dla Gminy Tuczno. 2022-12-15 14:26
dokument Komunikat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu - ujęcie wody w Zdbowie 2022-12-09 15:17
dokument Zapytanie ofertowe 2022-12-16 14:15
dokument Zapytanie ofertowe 2022-12-09 13:02
dokument Zapytanie ofertowe 2022-12-09 12:59
dokument Zapytanie ofertowe 2022-12-09 12:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2022-12-02 13:20
dokument INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU 2022-11-30 14:49
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży 2022-11-29 12:38
dokument Komunikat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu - ujęcie wody w Zdbowie 2022-11-23 16:12
dokument ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 2022-11-16 12:38
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do dzierżawy 2022-11-14 15:00
dokument Informacja o wyniku przetargu 2022-11-10 13:06
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2022-11-08 14:26
dokument Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-11-08 11:44
dokument informacje o wyniku przetargu na dzierżawę 2022-11-04 13:41
dokument Komunikat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu - ujęcie wody w Zdbowie 2022-10-20 15:15
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2022-10-19 11:05
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do dzierżawy 2022-10-17 12:16
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęcia ponownych konsultacji społecznych dla projektu zarządzenia. - dokument stracił ważność 2022-10-05 10:23
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu nieograniczonym 2022-10-04 14:59
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 4 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 2022-10-05 13:56
dokument ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 2022-09-28 12:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - dokument stracił ważność 2022-09-02 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - dokument stracił ważność 2022-09-02 11:59
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do dzierżawy 2022-08-29 15:00
dokument Informacja PPIS w Wałczu o przydatności wody do kąpieli na jeziorze Liptowskim - plaża w Tucznie 2022 2022-08-29 09:49
dokument Obwieszczenie Wojewiody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2022-08-25 13:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-25 09:49
dokument Informacja o wyniku przetargu 2022-07-15 11:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-05 14:12
dokument Ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży 2022-06-13 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2022-06-08 13:19
dokument Obwieszczenie Burmistrz Tuczna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2022-06-08 13:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2022-06-08 08:02
dokument Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-07 11:20
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 maja 2022 r. znak: WOPN.6202.6.2022.MKP o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Strzaliny koło Tuczna" 2022-05-30 10:47
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do dzierżawy 2022-05-09 11:52
dokument Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań w gminie Tuczno 2022-04-27 10:36
dokument informacja o wyniku przetargu - dz. 224/42 2022-04-15 09:46
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do dzierżawy 2022-03-31 10:20
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 25.03.2022 na otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z Budżetu Gminy Tuczno podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2022. 2022-03-25 12:37
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 224/42 - obręb geodezyjny Tuczno 108 2022-03-10 09:35
dokument Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań w gminie Tuczno 2022-03-04 12:26
dokument Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 21.02.2022 r. o otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z Budżetu Gminy Tuczno podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2022 2022-02-21 11:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - dokument stracił ważność 2022-02-18 14:36
dokument informacja o wyniku przetargu - dz. 200-4 2022-02-18 11:31
dokument INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY RODZAJU MIEJSCOWOŚCI 2022-02-18 09:07
dokument Ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do dzierżawy 2022-01-26 12:49
dokument Rozporządzenie NR 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-26 12:07
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do dzierżawy 2022-01-14 11:04
dokument ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2022-01-14 11:04
dokument informacja o wyniku przetargu na dzierżawę-14.01.2022 r. 2022-01-14 11:00
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 200/4 - obręb geodezyjny Lubiesz 2022-01-12 10:12