Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2023-01-09 15:20
dokument Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu pomocy okresowej w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w szkole i przedszkolu 2022-12-28 15:59
dokument Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu dożywiania 2022-12-28 15:57
dokument Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu pomocy okresowej w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w szkole i przedszkolu 2022-12-28 12:03
dokument Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu dożywiania 2022-12-28 11:59
dokument Zarządzenie NR 126/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie planu kontroli na lata 2022/2023 dotyczących realizacji obowiazków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2022-12-19 14:13
dokument Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-12-19 11:34
dokument Zarządzenie nr 124/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2022 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Tuczno w celu zebrania opinii i propozycji w przedmiocie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Tuczno 2022-11-30 15:07
dokument Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-12-07 11:43
dokument Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2022-11-29 12:17
dokument Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływającego na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 2022-11-24 13:48
dokument Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 września 2022r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 2022-11-24 12:19
dokument Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-11-16 12:46
dokument Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-11-14 11:57
dokument Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Strzaliny 2022-11-09 12:35
dokument Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2022-11-08 14:32
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 4 listopada 2022 r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2022-11-02 15:12
dokument Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 97/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2022-11-02 11:57
dokument Zarządzenie 113/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-11-08 12:03
dokument Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 2022-10-27 13:27
dokument Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-11-02 11:32
dokument Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 26 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-10-26 13:29
dokument Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2022-10-19 10:47
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-10-18 15:21
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc, a także ustalenia zasad funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Tucznie oraz kortu tenisowego. 2022-10-18 15:20
dokument Zarządzenie NR 106/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 17 października 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy. 2022-10-17 12:16
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-10-18 15:16
dokument Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołęctwa Zdbowo w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godzin jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania 2022-10-10 15:08
dokument Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2022-10-05 14:01
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do najmu 2022-10-04 14:22
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołęctwa Zdbowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Zdbowo 2022-10-03 14:48
dokument Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-10-07 13:58
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań przez Gminę Tuczno planowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. 2022-09-27 13:46
dokument Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-09-23 11:48
dokument Zarządzenie 97/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2022-09-15 12:54
dokument Zarządzenie 96/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 września 2022 r., w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 2022-09-16 11:33
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2022-09-13 11:23
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-09-14 13:39
dokument Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wykonania zadania zapewnienia uczniom gorącego posiłku 2022-09-01 13:36
dokument Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-09-05 15:20
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające Regulamin Stadionu Miejskiego w Tucznie 2022-08-30 12:38
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokość stawek opłat za wyżywienie w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Tuczno 2022-08-30 12:29
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-08-29 14:59
dokument Zarządzenie 88/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 2022-08-31 13:15
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-08-29 14:56
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2022 roku. 2022-08-17 15:14
dokument Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-08-04 11:16
dokument Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2022 r. Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-08-01 14:55
dokument Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-08-08 14:45
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko : "referent ds. działalności gospodarczej i mienia komunalnego". 2022-07-25 14:46
dokument Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-07-21 16:03
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wyodrębnionej ewidencji księgowej stosowanej przy realizacji zadania pn. "Pod biało-czerwoną", finansowanego środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 2022-07-12 12:56
dokument Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Mączno w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godzin jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania 2022-07-07 07:57
dokument Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Zdbowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Zdbowo 2022-07-07 07:55
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania w dniu 1 lipca 2022r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 64, obręb geodezyjny Jamienko 2022-06-30 09:22
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-07-07 08:13
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021r., Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2021r. Zarządzeniem nr 86/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem nr 98/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2021r., Zarządzeniem nr 106/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r., oraz Zarządzeniem nr 12/2022 z dnia 14 stycznia 2022r. 2022-06-27 13:37
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie ze zm. 2022-07-01 12:01
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-06-21 15:22
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2022-06-15 15:13
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-06-08 15:09
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do celów służbowych. 2022-06-07 07:51
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-06-07 07:47
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Tuczno na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Tuczno" 2022-05-26 13:29
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2022-05-23 09:26
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 rok w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2022-05-17 13:54
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Miłogoszcz w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Miłogoszcz 2022-05-10 11:51
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-05-09 10:33
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-05-06 13:00
dokument Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2022-04-27 13:22
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia procedur mających zastosowanie w realizacji zadań objętych Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-04-27 13:19
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-04-27 13:14
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 15 kwietnia 2022r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2022-04-14 15:06
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2022-04-14 12:15
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniające Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych, zmienionego Zarządzeniem nr 76/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020r. 2022-04-14 12:10
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu pomocy okresowej w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w szkole i przedszkolu 2022-04-13 14:06
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących właśność Gminy Tuczno 2022-04-06 16:09
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia procedur mających zastosowanie w realizacji zadań objętych Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-04-06 16:06
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-04-06 16:03
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-04-07 08:54
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-03-31 09:59
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2021 rok. 2022-03-31 12:44
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2022r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc, a także ustalenia zasad funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Tucznie oraz kortu tenisowego 2022-04-01 09:50
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2022r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Strzaliny 2022-03-28 09:16
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2022r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Studnica w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej sołectwa Nowa Studnica 2022-03-28 09:13
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-22 13:45
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-22 13:21
dokument Zarządzenie 44/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) a także do wydawania decyzji w tych sprawach podczas nieobecności Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2022-03-22 13:19
dokument Zarządzenie 43/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ) a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-03-21 13:03
dokument Zarządzenie 42/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-03-21 14:10
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 17 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2022-03-18 14:24
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2022r. w sprawie uczniów przybywających z zagranicy do Szkoły Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie 2022-03-17 10:54
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 marca 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami 2022-03-15 15:38
dokument Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna z dnia 9 marca 2022 r., w sprawie okreslenia formy przekazywania w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Tuczno 2022-03-14 11:39
dokument Zarzadzenie Nr 37/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 marca 2022 roku zmieniajace Zarzadzenie Nr 20/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31.01.2022 r., w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Cyfrowa gmina", w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 - 2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożeniaa 2022-03-15 09:17
dokument Zarządzenie 36/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Zdbowo w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godzin jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania 2022-03-02 15:19
dokument Zarządzenie 35/2022 Burmisrza Tuczna z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-03-07 14:23
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 na terenie Gminy Tuczno 2022-02-28 15:05
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2022-02-24 15:20
dokument Zarzadzenie nr 32/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do zawarcia umowy i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 2022-02-25 13:16
dokument Zarzadzenie nr 31/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-02-25 13:12
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2022-02-18 10:54
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2022-02-18 10:51
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-02-18 10:49
dokument Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu osób kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2022-02-15 12:54
dokument Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2022-08-03 12:07
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: "referent ds. przyrody, drogownictwa, energetyki i łączności" 2022-02-14 12:03
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 lutego 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-02-09 14:58
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez gminę Tuczno 2022-02-07 11:15
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuczno 2022-02-07 11:12
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2022-03-04 12:24
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Cyfrowa Gmina", w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 - 2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-02-08 12:22
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych 2022-02-01 14:39
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-02-03 14:13
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-01-26 12:50
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości " Bytyń część wsi Marcinkowice, Mączno część wsi Zdbowo, Ponikiew część wsi Płociczno na " Bytyń - wieś, Mączno - wieś, Ponikiew - wieś 2022-01-21 14:10
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego 2022-01-19 15:02
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego 2022-01-19 15:01
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego 2022-01-19 15:00
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022r. zmieniające Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r., Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2021r. Zarządzeniem nr 86/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem nr 98/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 106/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. 2022-01-17 13:15
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie 8/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-14 14:33
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2022-01-14 11:04
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przyznaczonych do zbycia 2022-01-14 11:02
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-14 10:55
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-01-14 10:51
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2022 rok 2022-01-14 14:35
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie 2022-01-03 10:46
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2022-01-03 10:42
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Pani Arlety Pietruszewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie 2022-01-03 10:37
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Pani Arlety Pietruszewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w "TOLA" Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2022-01-03 10:31
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Tuczno, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2022-01-03 12:53