Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/133/06


Uchwała Nr XXXV/133/06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 26 października 2006r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/122/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadająca jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708)

Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§1 W uchwale Nr XXXI/122/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 83 poz. 1484) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w §1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3” Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana na podstawie §2 ust.2 pkt.3, 5 i 6 oraz §4 ust.1 niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach de minimis (Dz. U. WEL 10 z 13 stycznia 2001 r.)

  1. § 9 otrzymuje brzmienie:

„9” Uchwała w zakresie udzielania pomocy de minimis obowiązuje do czasu pozostawania w mocy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. WEL 10 z 13 stycznia 2001r.) tj. nie dłużej niż do 31 grudnia 2006r.

  1. dotychczasowy §9 otrzymuje oznaczenie §10.

§2 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 07-11-2006 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2006 09:09