Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla - kaluzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Tuczna z siedzibą w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno, e-mail: urzad@tuczno.pl tel. 67 259 30 35

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail inspektor@tuczno.pl tel. 67 250 81 79 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236);
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadania gminy polegającego na preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym do weryfikacji wniosku o zakup, w szczególności w odniesieniu do dodatku węglowego;

5) Pani/ Pana dane osobowe będą udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym również podmiotowi, z którym zostanie zawarta umowa na dystrybucję węgla (jeżeli dotyczy).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli spełniona będzie przesłanka wynikająca z przepisów RODO. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W przypadku ich niepodania, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku.

9) Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Kubisz 24-11-2022 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Błażewicz 24-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Maciej Kubisz 24-11-2022 13:14