Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wyniku przetargu działki nr 184/7w miejscowości Strzaliny 2024-02-15 11:29
dokument PLAN POSTĘPOWAŃ KONTROLNYCH NA 2024 ROK 2024-01-02 07:33
dokument Burmistrz Tuczna ogłasza w dniu 13.12.2023r. otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z Budżetu Gminy Tuczno podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2024. 2023-12-13 14:02
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-11-30 13:30
dokument Informacja o wyniku przetargu działki nr 95 w miejscowości Marcinkowice 2023-10-31 08:41
dokument Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę d. 48/5 obręb geodezyjny Tuczno 109 2023-10-25 14:56
dokument Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę dz. 168 obręb geodezyjny Strzaliny 2023-10-25 14:56
dokument Informacja o wyniku przetargu działki gruntu nr 16/1 obręb Jamienko 2023-10-25 14:57
dokument Gmina Tuczno prowadzi nabór do komisji partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2023-10-23 09:49
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2023-10-06 08:13
dokument Nabór do komisji partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2023-10-06 11:00
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do sprzedaży 2023-10-03 09:59
dokument Ogłoszenie o przetargu 2023-09-26 14:44
dokument Ogłoszenie - przetarg dzierżawa 2023-09-22 12:11
dokument Ogłoszenie o przetargu 2023-09-18 14:43
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2023-08-25 08:24
dokument Informacja o odwołaniu przetargu 2023-08-24 08:57
dokument Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w sprawie przydatności wody do kąpieli - jezioro Liptowskie 2023-08-21 09:04
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-08-09 11:43
dokument Informacja PPIS w Wałczu o przydatności wody do kąpieli na jeziorze Liptowskim w części zachodniej i wschodniej - plaża w Tucznie 2023 2023-08-01 13:08
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-07-17 12:02
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2023-07-04 14:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Tuczna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN15 kV, na terenie obejmującym część działki o numerze ewid. 492/13, 492/14, 492/16, 492/17, 492/18, obręb Marcinkowice, gmina Tuczno. - dokument stracił ważność 2023-06-30 15:29
dokument Informacja o przydatności wody do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Liptowskim - plaża w Tucznie, ul. Staszica, część wschodnia 2023-08-01 13:10
dokument Informacja o wyniku przetargu działki gruntu nr 69/16 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 2023-06-22 13:52
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-06-20 15:18
dokument Informacja o wyniku przetargu działki gruntu nr 69/15 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 2023-06-20 13:53
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-05-31 14:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TUCZNA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN15 kV, na terenie obejmującym część działki o numerze ewid. 492/13, 492/14, 492/16, 492/17, 492/18, obręb Marcinkowice, gmina Tuczno. - dokument stracił ważność 2023-05-30 10:39
dokument Komunikat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu - ujęcie wody w Tucznie 2023-05-29 14:21
dokument Komunikat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu - ujęcie wody w Rusinowo 2023-05-29 14:21
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości Nr 69/16 w obrębie geodezyjnym 109 Tuczno 2023-05-17 12:43
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości Nr 69/15 w obrębie geodezyjnym 109 Tuczno 2023-05-17 12:42
dokument Informacja o wyniku przetargu działki gruntu nr 13/4 położonej w obrębie geodezyjnym Martew 2023-05-17 12:35
dokument Informacja o wyniku przetargu działki gruntu nr 11/9 położonej w obrębie geodezyjnym nr 107 Tuczno 2023-05-17 12:35
dokument Informacja o wyniku przetargu działki gruntu nr 11/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 107 Tuczno 2023-05-17 12:34
dokument Informacja o wyniku przetargu części budynku obejmującego dwa lokale przy ul. Dworcowej 5 na działce gruntu nr 3/3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 109 Tuczno 2023-05-17 12:34
dokument Informacja o wyniku przetargu części działki gruntu nr 171/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 108 Tuczno 2023-05-17 12:34
dokument Informacja o wyniku przetargu części działki gruntu nr 48/53 położonej w obrębie geodezyjnym nr 108 Tuczno 2023-05-05 13:51
dokument Konsultacje oferty w ramach trybu pozakonkursowego w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-04-24 14:13
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2023-04-12 15:26
dokument Ogloszenie o przetargu - lokal użytkowy niemieszkalny ul. Dworcowa 5, 78 -640 Tuczno 2023-04-19 08:47
dokument Ogloszenie o przetargu - Martew 2023-04-19 08:44
dokument Ogloszenie o przetargu - pole namiotowe 2023-04-19 08:44
dokument Ogloszenie o przetargu - Tuczno Drugie 2023-04-19 08:43
dokument Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w gminie Tuczno 2023-04-04 12:13
dokument Informacja o wyniku przetargu 2023-03-17 09:54
dokument Burmistrz Tuczna ogłasza w dniu 14.023.2023r. otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z Budżetu Gminy Tuczno podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2023 2023-03-14 09:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-03-10 12:35
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-03-06 14:32
dokument Informacja o wyniku przetargu 2023-03-06 14:29
dokument Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2023-03-06 11:34
dokument Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań w gminie Tuczno 2023-02-28 12:23
dokument Informacja o wyniku przetargu 2023-02-10 11:49
dokument Ogłoszenie: Burmistrz Tuczna zaprasza Stowarzyszenia do udziału w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Rocznego Programu współpracy Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 2023-02-09 12:03
dokument Informacja o wyniku przetargu 2023-02-03 11:58
dokument Informacja o wyniku przetargu 2023-02-03 11:58
dokument Ogloszenie o przetargu 2023-02-02 10:00
dokument ogłoszenie o przetargu - działka rolna nr 449, obręb geodezyjny Marcinkowice 2023-01-31 13:06
dokument Informacja o wyniku przetargu 2023-01-20 11:26
dokument Informacja o przetargu 2023-01-20 11:21
dokument Ogłoszenie o szkoleniu 2023-01-04 15:08