Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2024-01-08 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań przez Gminę Tuczno planowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 2024-01-02 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 na terenie Gminy Tuczno. 2024-01-02 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do zawarcia umowy i realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością? dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ? edycja 2024 2023-12-20 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-12-21 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. 2023-12-08 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno 2023-12-08 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Matusik - nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-12-08 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu pomocy okresowej w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w szkole i przedszkolu. 2023-12-08 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu dożywiania 2023-12-08 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 03 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.,,Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice?. 2023-12-08 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-12-08 13:20
dokument Zarzadzenie NR 109/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-11-30 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-12-01 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2024-2036 oraz projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2024 rok. 2023-11-15 15:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie desygnowania kandydata na członka Komisji Partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2021-2030. 2023-11-09 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ,, Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice?. 2023-11-15 14:59
dokument Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. ,,Drugie życie odpadów - Eko bombka" 2023-11-02 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-11-07 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 31 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami 2023-10-31 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2023-10-20 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 2023-10-19 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-10-19 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Tuczno a osobami fizycznymi 2023-10-05 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-10-04 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tuczno 2023-10-03 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-10-03 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 2 października 2023 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2023-10-02 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-10-06 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Studnica w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania 2023-10-02 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 28 września 2023 r. Zmieniające Zarządzenie nr 126/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie kontroli na lata 2022/2023 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2023-09-28 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania 2023-09-25 15:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 22 września 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035. 2023-09-25 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. 2023-09-18 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-09-25 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 14 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 rok w sprawie ustalenia procedur mających zastosowanie w realizacji zadań objętych Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa ze zm. 2023-09-14 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-11 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 11 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie do sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-11 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 11 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców i sporządzania spisów wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, Wyborców Samorządowych oraz do Referendum Krajowego 2023-09-11 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 11 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Tucznie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-11 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-09-13 15:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tuczno miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polski i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-06 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 6 września 2023 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia wojsk sojuszniczych przez państwo-gospodarza - Host Nation Support (HNS) 2023-09-06 15:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-09-07 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-08-29 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-08-25 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu". 2023-08-24 12:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-08-23 15:06
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko "podinspektor ds. przyrody, drogownictwa, energetyki i łączności" 2023-08-16 09:11
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-08-09 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Dagmary Kuncewicz - nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-09 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia Regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej 2023-08-09 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Zdbowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Zdbowo 2023-07-28 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-07-27 08:01
dokument Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2023 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-07-19 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-07-14 14:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucznie 2023-07-05 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 2023-07-13 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do sprawowania kontroli nad placówkami wsparcia dziennego 2023-07-05 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2023-06-30 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie 110/2021 ze zm. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2023-06-30 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-07-10 14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2023-06-21 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zm.. 2023-06-21 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-06-20 15:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu osób kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2023-06-16 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Tuczna 2023-06-15 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 2023-06-07 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników 2023-06-01 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-05-31 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-06-06 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań przez Gminę Tuczno planowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 2023-06-02 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-05-29 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" 2023-05-26 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2023 r. 2023-05-23 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2023-05-16 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2023-05-16 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego, do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 2023-05-16 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ?Czyste Powietrze? 2023-05-16 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-05-19 13:51
dokument Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkow komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 maja 2023 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-05-10 10:04
dokument Zarządzenie NR 40/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 9 maja 2023 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-05-09 15:11
dokument Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Burmistrza Tuczna 2023-05-05 13:13
dokument Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok 2023-05-04 14:59
dokument Zarządzenie NR 37/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Tuczna 2023-04-27 10:39
dokument Zarządzenie NR 36/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Tuczna 2023-05-04 12:03
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2023-04-27 10:16
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach. 2023-04-27 10:15
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoł Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach, Marcinkowice 46A, 78-641 Marcinkowice, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno 2023-04-27 10:14
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 5 maja 2023 r., przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-27 10:09
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-04-21 13:13
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-04-12 14:16
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok 2023-04-05 09:29
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2022 rok 2023-03-31 12:31
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2023 r. zmieniające Zarzędzenie 99/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań przez Gminę Tuczno planowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 2023-03-23 13:09
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-03-22 09:43
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno 2023-06-14 12:24
dokument Zarządzenie NR 24/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 10 marca 2023 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2023-03-10 12:44
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Jeziorki w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jeziorki. 2023-03-06 15:15
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2023-03-06 10:22
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2023-03-06 10:21
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2023-03-03 11:34
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-03-06 12:09
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2023-03-03 10:04
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok 2023-02-27 12:32
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 na terenie Gminy Tuczno. 2023-02-27 10:02
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-02-20 15:24
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-02-20 15:22
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko: "podinspektor ds. ogólno-rolnych, gospodatki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowiska" 2023-02-15 12:38
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2023-02-13 10:08
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 85/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 04 sierpnia 2022 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2023-02-06 14:56
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok 2023-02-13 10:07
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuczno 2023-01-31 15:15
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczno na rok 2023. 2023-01-31 13:17
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzonych przez gminę Tuczno. 2023-01-31 13:12
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2023-01-31 13:10
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek Gminy Tuczno. 2023-02-02 12:06
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 20.12.2018 roku ze zm. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Tucznie 2023-01-20 14:07
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110/2021 ze zm. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2023-01-19 13:49
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do zawarcia umowy i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-01-18 12:57
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2023 rok 2023-01-04 11:09