Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr II/33/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2019 r. 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/32/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucznie 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/31/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tuczno 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 283/2 położonej w obrębie geodezyjnym Martew stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 183 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 29/1 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Studnica stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 42 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Studnica stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/24/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obsługi finansowej jednostek oświatowych w Gminie Tuczno i Publicznego Żłobka w Tucznie 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2035 2023-03-29 11:37
dokument Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2019 rok 2023-03-29 11:37
dokument Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2018-2035 2023-03-29 11:37
dokument Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2023-03-29 11:37
dokument Uchwała Nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2018-2035 2023-03-29 11:37
dokument Uchwała Nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 r. 2023-03-29 11:37
dokument Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie. 2023-03-29 11:36
dokument Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie 2023-03-29 11:35