Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr II/5/06


Uchwała Nr II /5 /06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 6 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/62/05 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572; zm.: Dz. U. Nr 273, poz. 2703 Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532) Rada Miejska w Tucznie

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/62/05 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35, poz. 771, ze zm. 2006r Nr 37, poz. 642) - wprowadza się następującą zmianę:

W § 4 ust. 2, pkt 3 w miejsce kwoty „316,00” wpisuje się „351”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 11-12-2006 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2006 09:04