Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/7/06


U C H W A Ł A Nr III / 7 /2006

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412) u c h w a l a się co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. ( Monitor Polski nr 74, poz. 745 ) przyjętą jako podstawę obliczenia podatku rolnego o b n i ż a s i ę z kwoty 35,52 zł za 1 dt do kwoty 32,30 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/34/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta ustalonej przez Prezesa GUS na rok 2005 (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2234 zm. Nr 112 poz. 2428)

§ 4.Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 rok.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 11-12-2006 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2006 09:05