Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/8/06


U C H W A Ł A Nr III / 8 /2006

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, nr 181 poz. 1337) oraz art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) u c h w a l a się co następuje:

 

 

§ 1. P r z y j m u j e się średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r. ( Monitor Polski nr 74, poz. 746) w wysokości 133,70 zł. jako podstawę obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Tuczno.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 11-12-2006 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 14-12-2006 10:39