Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/9/06


U c h w a ł a Nr III/9/2006

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 07 grudnia 2006r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002r . Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) - Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje :

§ 1.Określa się wysokość stawek podatków od środków transportowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku autobus szkolny „GIMBUS” przeznaczony do dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/99/2005 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 4, poz. 63).

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Marcin Majchrzak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 11-12-2006 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 14-12-2006 10:40