Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze z dnia 02 stycznia 2007r. na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej i spraw ogólno-rolnych


Ogłoszenie z dnia 02 stycznia 2007r.

 

 

 

Burmistrz Tuczna

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

do spraw obsługi kasowej i spraw ogólno - rolnych

 

 

1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie średnie lub wyższe,

  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  6. nie była karana za przestępstwo pełnione umyślnie,

  7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa komputera, znajomość programów kasowych,

 2. znajomość zasad funkcjonowania administracji i prawa administracyjnego,

 3. kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji na stanowisku pracy,

 4. samodyscyplina

 5. znajomość zasad rachunkowości.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki oraz innych wartościowych papierów,

 2. przed rozpoczęciem pracy i otwarciem kasy, kasjer zobowiązany jest stwierdzić, czy nie, zostały uszkodzone zabezpieczenia kasy, a w razie stwierdzenia włamania należy natychmiast zawiadomić bezpośredniego przełożonego,

 3. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 4. pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,

 5. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 6. sporządzenie raportów kasowych,

 7. prowadzenie księgowości w zakresie podatku od posiadania psa,

 8. prowadzenie rachunkowości z zakresu należności z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i egzekwowanie zaległości z tego tytułu,

 9. prowadzenie spraw z zakresu statystyki rolnej oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisów rolnych,

 10. współdziałanie ze służbą kwarantanny ochrony roślin w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku zwalczania chorób, szkodników chwastów oraz wydawanie decyzji zobowiązujących do wykonania czynności w ramach przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 11. koordynowanie spraw w zakresie znakowania zwierząt gospodarskich,

 12. wyznaczanie miejsc grzybowiska padłych zwierząt, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska,

 13. przeciwdziałanie klęskom oraz udzielanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie oraz udzielanie pomocy przez państwo gospodarstwom dotkniętych klęską,

 14. zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich na wypadek zagrożenia przed zniszczeniem,

 15. sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką,

 16. opiniowanie projektów łowieckich planów hodowlanych przekładanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,

 17. wykonywanie zadań określonych przez powiatowego lekarza weterynarii w celu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

 18. szacowanie strat w rolnictwie w wyniku klęsk żywiołowych,

 19. wykonywanie innych czynności zalecanych przez przełożonych w zakresie zadań finansowo-rachunkowych i ogólno-rolnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys CV,

 2. kserokopie świadectw pracy,

 3. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

 5. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku,

 6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych,

 7. oświadczenie, że nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie (pokój nr 2) lub pocztą na adres: ul Wolności 6, 78 - 640 Tuczno z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko obsługi kasowej i spraw ogólno - rolnych w terminie do dnia 16 stycznia 2007r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tuczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tucznie, ul. Wolności 6.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz. 926 późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 02-01-2007 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 02-01-2007 15:26