Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIX/387/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na rok 2023 2023-04-03 15:18
dokument UCHWAŁA NR XLIX/386/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na rok 2023 2023-04-03 15:17
dokument UCHWAŁA NR XLIX/385/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na 2023 rok 2023-04-03 15:17
dokument UCHWAŁA NR XLIX/384/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025 dla Gminy Tuczno. 2023-04-03 15:17
dokument UCHWAŁA NR XLIX/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2023-04-03 15:16
dokument UCHWAŁA NR XLIX/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2023-04-03 15:16
dokument UCHWAŁA NR XLIX/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 15:16
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 15:15
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/379/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Mszary Tuczyńskie? 2023-04-03 15:15
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/378/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Nad Jeziorem Liptowskim? 2023-04-03 15:14
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/377/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Nad Płociczną? 2023-04-03 15:14
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/376/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-04-03 15:13
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/375/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-04-03 15:13
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/374/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035. 2023-04-03 15:13
dokument UCHWAŁA NR XLVII/373/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. 2023-04-03 15:12
dokument UCHWAŁA NR XLVII/372/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVI/354/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-04-03 15:12
dokument UCHWAŁA NR XLVII/371/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego 2023-04-03 15:12
dokument UCHWAŁA NR XLVII/370/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2023-04-03 15:11
dokument UCHWAŁA NR XLVII/369/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tuczno 2023-04-03 15:11
dokument UCHWAŁA NR XLVII/368/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2023-04-03 15:11
dokument UCHWAŁA NR XLVII/367/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Tuczno w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim? w okresie programowania 2023-2027 2023-04-03 15:10
dokument UCHWAŁA NR XLVII/366/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 2023-04-03 15:10
dokument UCHWAŁA NR XLVII/365/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 15:10
dokument UCHWAŁA NR XLVII/364/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2023-04-03 15:09
dokument UCHWAŁA NR XLVII/363/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/352/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. 2023-04-03 15:09
dokument UCHWAŁA NR XLVI/362/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania radnego na funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu oraz zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego 2023-04-03 15:09
dokument UCHWAŁA NR XLVI/361/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania radnego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie 2023-04-03 15:08
dokument UCHWAŁA NR XLVI/360/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie 2023-04-03 15:08
dokument UCHWAŁA NR XLVI/359/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie 2023-04-03 15:07
dokument UCHWAŁA NR XLVI/358/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Wielkopolska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2023-04-03 15:07
dokument UCHWAŁA NR XLVI/357/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-03 15:07
dokument UCHWAŁA NR XLVI/356/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/293/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2023-04-03 15:06
dokument UCHWAŁA NR XLVI/355/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2023-04-03 15:06
dokument UCHWAŁA NR XLVI/354/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-04-03 15:06
dokument UCHWAŁA NR XLVI/353/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 15:05
dokument UCHWAŁA NR XLVI/352/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. 2023-04-03 15:05
dokument UCHWAŁA NR XLV/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną 2023-04-03 15:05
dokument UCHWAŁA NR XLV/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na działce nr 3/3, obręb Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-03 15:04
dokument UCHWAŁA NR XLV/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Tuczno 2023-04-03 15:04
dokument UCHWAŁA NR XLV/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działek w obrębie geodezyjnym 107 2023-04-03 15:04
dokument UCHWAŁA NR XLV/347/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Marcinkowice" 2023-04-03 15:03
dokument UCHWAŁA NR XLV/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2022 roku. 2023-04-03 15:03
dokument UCHWAŁA NR XLV/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 15:03
dokument UCHWAŁA NR XLV/344/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo ? Leczniczemu SP ZOZ ,,Leśna Ustroń? w Tucznie. 2023-04-03 15:02
dokument UCHWAŁA NR XLIV/343/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na działce nr 3/3, obręb Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-03 15:02
dokument UCHWAŁA NR XLIV/342/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki nr 150/2 obręb Płociczno stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-03 15:02
dokument UCHWAŁA NR XLIV/341/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki nr 13/4 obręb Martew stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-03 15:01
dokument UCHWAŁA NR XLIV/340/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-04-03 15:01
dokument UCHWAŁA NR XLIV/339/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-03 15:01
dokument UCHWAŁA NR XLIV/338/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego" 2023-04-03 15:00
dokument UCHWAŁA NR XLIV/337/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z mieszanymi grupami przedszkolnymi obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Tuczno 2023-04-03 15:00
dokument UCHWAŁA NR XLIV/336/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno, a Gminą Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2022/2023 uczniom z niepełnosprawnościami transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku 2023-04-03 15:00
dokument UCHWAŁA NR XLIV/335/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 2023-04-03 14:59
dokument UCHWAŁA NR XLIV/334/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/265/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2023-04-03 14:59
dokument UCHWAŁA NR XLIV/333/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2022-2035. 2023-04-03 14:59
dokument UCHWAŁA NR XLIV/332/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 14:58
dokument UCHWAŁA NR XLIII/331/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Tuczno 2023-04-03 14:58
dokument UCHWAŁA NR XLIII/330/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 14:58
dokument UCHWAŁA NR XLII/329/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności nr 72A, działka nr 30/2 obręb Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-03 14:57
dokument UCHWAŁA NR XLII/328/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Lubiesz, obręb geodezyjny Lubiesz 2023-04-03 14:57
dokument UCHWAŁA NR XLII/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na cześć działki nr 110 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-03 14:56
dokument UCHWAŁA NR XLII/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Tuczno 2023-04-03 14:56
dokument UCHWAŁA NR XLII/325/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Strzaliny koło Tuczna" 2023-04-03 14:55
dokument UCHWAŁA NR XLII/324/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029? 2023-04-03 14:55
dokument UCHWAŁA NR XLII/323/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2020 ? 2021. 2023-04-03 14:55
dokument UCHWAŁA NR XLII/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2022-2035. 2023-04-03 14:54
dokument UCHWAŁA NR XLII/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 14:54
dokument UCHWAŁA NR XLII/320/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2023-04-03 14:53
dokument UCHWAŁA NR XLII/319/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok 2023-04-03 14:53
dokument UCHWAŁA NR XLII/318/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Tuczna wotum zaufania 2023-04-03 14:52
dokument UCHWAŁA NR XLI/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie podziału Sołectwa Zdbowo i utworzenia Sołectwa Mączno 2023-04-03 14:52
dokument UCHWAŁA NR XLI/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Tuczno 2023-04-03 14:52
dokument UCHWAŁA NR XLI/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej 2023-04-03 14:51
dokument UCHWAŁA NR XLI/314/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Planu Odnowy Miejscowości Marcinkowice? 2023-04-03 14:51
dokument UCHWAŁA NR XL/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tuczno 2023-04-03 14:50
dokument UCHWAŁA NR XL/312/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2023-04-03 14:50
dokument UCHWAŁA NR XL/311/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2023-04-03 14:50
dokument UCHWAŁA NR XL/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę NR XXXVII/293/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2023-04-03 14:49
dokument UCHWAŁA NR XL/309/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej 2023-04-03 14:49
dokument UCHWAŁA NR XL/308/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera sie opłatę miejscową. 2023-04-03 14:48
dokument UCHWAŁA NR XL/307/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2022-2035. 2023-04-03 14:47
dokument UCHWAŁA NR XL/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 14:47
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tucznie Nr XV/91/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno 2023-04-03 14:46
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/304/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tuczno 2023-04-03 14:45
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2023-04-03 14:45
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/302/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Tuczno na rok 2022 2023-04-03 14:45
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/301/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet 2023-04-03 14:44
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu 2023-04-03 14:44
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 14:43
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2023-04-03 14:43
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2023-04-03 14:43
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/296/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości "Nowa Studnica - osada" 2023-04-03 14:42
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/295/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości 2023-04-03 14:42
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/294/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2023-04-03 14:42
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2023-04-03 14:41
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Tuczno 2023-04-03 14:41
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinasowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2023-04-03 14:41
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/290/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2022-2035. 2023-04-03 14:40
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/289/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 14:40
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/288/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Tulipanowej oraz ulicy Wolności w miejscowości Tuczno 2023-04-03 14:40
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/286/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/213/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskazania do uczestniczenia w stowarzyszeniu "Wał Pomorski 1945" 2023-04-03 14:38
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/285/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/274/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 ze zm. 2023-04-03 14:38
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie oraz zmiany uchwały I/3/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie 2023-04-03 14:38
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/283/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie 2023-04-03 14:37
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi 2023-04-03 14:37
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/280/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na 2022 rok 2023-04-03 14:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/279/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2023-04-03 14:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/278/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2022-2035. 2023-04-03 14:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/277/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022r. 2023-04-03 14:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/276/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/235/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2023-04-03 14:35