Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IV/13/06


Uchwała Nr IV/13/06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt. 15, w związku z art. 7, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1) Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Tuczno w wysokości

1,94 zł/m3 + VAT

2) Opłatę abonamentową w wysokości 1 zł miesięcznie + VAT od odbiorców okresowo korzystających z urządzeń wodociągowych, będących właścicielami domków letniskowych, ośrodków wypoczynkowych, lokali gastronomicznych i placówek usługowych którzy nie posiadają stałego zameldowania na terenie gminy.

§ 2

Zatwierdza się:

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tuczno w wysokości:

  1. Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tuczno w wysokości

3,48 zł/m3 + VAT

2) Opłatę abonamentową w wysokości 4,00 zł miesięcznie + VAT od odbiorców okresowo korzystających z urządzeń kanalizacyjnych, będących właścicielami domków letniskowych, ośrodków wypoczynkowych, lokali gastronomicznych i placówek usługowych którzy nie posiadają stałego zameldowania na terenie gminy.

§ 3

Taryfy określone w § 1 i § 2 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 1 lutego 2007r. do 31 stycznia 2008r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz w ZGK i M w Tucznie w terminie 7 dni od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2007 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 15:00