Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IV/19/06


UCHWAŁA Nr IV/19/06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Radnym Rady Miejskiej w Tucznie za pełnienie funkcji ustala się dietę w formie miesięcznego ryczałtu, stanowiącą % minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu:

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tucznie w wysokości 110 %

2. Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Tucznie oraz Przewodniczącym Stałych Komisji Rady w wysokości 60%

3. Zastępcom Przewodniczących Stałych Komisji Rady w wysokości 50%

4. Pozostałym radnym, w wysokości 40%

§ 2.

Za nieobecność usprawiedliwioną na sesji lub posiedzeniu komisji potrąca się 30% diety za dany miesiąc.

§ 3.

Nieobecność nieusprawiedliwiona na sesji lub posiedzeniu komisji skutkuje utratą diety za dany miesiąc.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2007 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 15:10