Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Trzecia Korekta Burmistrza Tuczna w sprawie naboru na stanowisko Kierownika USC i Spraw Obywatelskich


OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Burmistrz Tuczna dokonuje korekty wymagań niezbędnych oraz dodatkowych i wymaganych dokumentów do zatrudnienia na danym stanowisku i w związku z tym przesuwa się termin składania dokumentów na wyżej wymienione stanowisko i otrzymuje brzmienie:

Wymagania niezbędne:

a) jest obywatelem polskim,

b) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

c) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

e) posiada wykształcenie wyższe,

f) posiada 5-letni staż pracy w tym łącznie, co najmniej 2-letni staż pracy:

- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.), lub

- w służbie cywilnej, lub

- w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

- na kierowniczych stanowiskach państwowych.

g) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór:

- posiada wyższe studia magisterskie o kierunku prawa, administracji lub zarządzania,

- znajomość programów komputerowych: Word, Exel,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- sumienność, terminowość, kreatywność, komunikatywność, dokładność, uczciwość, samodyscyplina, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty:

a) kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

b) kserokopie dyplomu ukończenia uczelni wyższej,

c) CV,

d) kserokopie świadectw pracy lub dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy w tym łącznie, co najmniej 2-letni staż pracy:

- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.), lub

- w służbie cywilnej, lub

- w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

- na kierowniczych stanowiskach państwowych.

e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

g) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie (pokój nr 2) lub pocztą na adres: ul. Wolności 6, 78 - 640 Tuczno z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 09 lutego 2007r.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 26-01-2007 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2007 14:12