Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Tuczna ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie upowszechniania sportu


Burmistrz Tuczna

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na zadanie w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci,

młodzieży i dorosłych
w gminie Tuczno.

 

Burmistrz Tuczna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. / oraz na podstawie uchwały nr XXIX/115/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Tuczno w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Wysokość środków w budżecie Gminy Tuczno, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 40.000,00 zł.

  1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który wygra konkurs.

  2. Zadanie ma być realizowane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

  3. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

  4. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania Gminy Tuczno powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

  1. Oferty muszą być złożone w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie pok. Nr 2 do dnia 12.03.2007r.

  2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę - znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy:

- zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu;

- wartość merytoryczną projektu;

- koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji, dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

  1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy w konkursie zostanie złożona, co najmniej jedna oferta.

  2. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Tucznie w dniu 13.03.2007r.

  3. W roku 2006 na realizację wyżej wymienionego zadania własnego Gminy, wydatkowano z budżetu Gminy Tuczno kwotę w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 

 

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

KRZYSZTOF HARA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 08-02-2007 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 08-02-2007 11:22