Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/28/2007


UCHWAŁA Nr V/28/07

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tucznie za pełnienie funkcji ustala się dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 2.

Wiceprzewodniczącemu Rady oraz Przewodniczącym Stałych Komisji Rady za udział w sesji i komisji ustala się dietę w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

§ 3.

Pozostałym Radnym za udział w sesji i komisji ustala się dietę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

§ 4.

Wysokość diet określonych w § 2 i 3 przysługuje niezależnie od liczby dziennych posiedzeń.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 08-02-2007 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2007 12:32