Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/30/2007


Uchwała Nr V/30/07

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 30 stycznia 2007r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4' ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1.2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1.3. Uchwala się Preliminarz wydatków planowanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2007 jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/106/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 08-02-2007 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 08-02-2007 12:43