Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/35/2007


UCHWAŁA NR VI/35/2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 27 lutego 2007 roku

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tuczno.

Na podstawie: art. 9 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno przyjętego uchwałą Rady Miasta

i Gminy w Tucznie Nr II/13/96 z dnia 04-03-1996 roku.

 

2. Zmiana studium dotyczyć ma dostosowania tego dokumentu do wymogów określonych w przepisach art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 2. Wykonanie uchwały, w szczególności przeprowadzenie czynności proceduralnych, o których mowa w przepisach art. 11 cytowanej wyżej ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 05-03-2007 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 05-03-2007 08:38