Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy


 

Ogłoszenie z dnia 08 czerwca 2007 r.

 

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referenta do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie.

  1. Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie,

ul. Wolności 12

78-640 Tuczno

  1. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu : - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

Miejsce wykonywania pracy : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie.

 

  1. Określenie stanowiska urzędniczego .

Referent do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

  1. Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

- jest obywatelem polskim,

- ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne (oświadczenie kandydata).

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest prowadzony nabór :

-co najmniej roczny staż w jednostce samorządu terytorialnego bądź samorządowej jednostce budżetowej,

-wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,

-umiejętność obsługi programów komputerowych(m.in. pakiet Office)

-mile widziana znajomość systemów używanych w świadczeniach rodzinnych,

-znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników - alimentacyjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-CV,

-kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inny dokument poświadczający wymagany staż pracy.

Dodatkowe dokumenty:

-mile widziane dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje możliwe do wykorzystania na stanowisku, którego dotyczy nabór.

  1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zadania i obowiązki na stanowisku referenta do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych obejmują:

a) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, i zaliczek alimentacyjnych

b) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowywanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w powyższych sprawach,

d) współpraca z komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w sprawach dłużników alimentacyjnych,

e) obsługa systemu komputerowego w świadczeniach rodzinnych,

f) sporządzanie sprawozdań dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie lub pocztą na adres : ul.Wolności 12, 78-640 Tuczno z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze- referenta do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w terminie do dnia 22 czerwca 2007r.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zasady rekrutacji - wyboru kandydata dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tuczno.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie, ul. Wolności 12 i tablicy Urzędu Miejskiego w Tucznie, ul. Wolności 6.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

Kierownik Miejsko - Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Emilia Panada

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 08-06-2007 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 08-06-2007 15:18