Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/49/2007


UCHWAŁA Nr IX /49/2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE
z dnia 19 czerwca 2007 r.

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze.

 Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za I półrocze powinna obejmować:
1) Część tabelaryczną zawierającą:
a) zestawienie wykonania dochodów i wydatków, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
b) zestawienie udzielonych dotacji, z tego:
- dotacji dla zakładów budżetowych,
- dotacji celowych na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe,
- pozostałych dotacji celowych na zadania publiczne,
c) zestawienie realizacji inwestycji wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej ,,Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Tuczno”,
d) zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tucznie,
e) informację na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych,
f) zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
2) Część opisową zawierającą:
a) omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych,
b) omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy,
c) omówienie przychodów i rozchodów budżetowych,
d) omówienie stopnia realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tucznie.

 § 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze powinna obejmować:
1) Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planu finansowego instytucji, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2) Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planu finansowego instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/49/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 19 czerwca 2007r.

 

 

W związku z art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-07-2007 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-07-2007 12:47