Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/50/2007


Uchwała Nr IX/50/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 19 czerwca 2007r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie.

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/126/06 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

  1. „MGOPS realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Burmistrza Tuczna.

  2. MGOPS prowadzi Klub Integracji Społecznej.

  3. MGOPS realizuje w imieniu gminy zadania zlecone w zakresie administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazywanymi przez wojewodę.

  4. Statutowe zadania MGOPS realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz innych przepisów, porozumień i uchwał Rady Miejskiej Tuczna.

  5. Ponadto MGOPS wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, ustaw i innych przepisów prawa mających na celu wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr IX /50/07 r.

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2007 rok

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie .

 

 

 

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej ma na celu udzielenie pomocy osobom

indywidualnym oraz ich rodzicom w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej ,w powrocie do spełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych , jako wartości na rynku pracy .Osoby korzystające z KIS to osoby wykluczone społecznie w tym osoby bezrobotne w szczególności długotrwałe ,kobiety pozostające poza rynkiem pracy .

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-07-2007 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-07-2007 12:48