Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/53/2007


Uchwała Nr IX/53/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 19.06.2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie Zachodniopomorskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Na podstawie art.18 ust. 1 art. 51 ust.1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§1 Wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 8/2.1a/2006/36 z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie Zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową na kwotę 36 125,00 zł.

§2 Upoważnić Burmistrza Tuczna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego ,o którym

mowa w § 1.

§3 Zobowiązania finansowe wynikające z niniejszej uchwały zostaną pokryte z dochodów

własnych budżetu gminy.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/53/ 07

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła równych Szans” - programy rozwojowe dla szkół w województwie Zachodniopomorskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich .

Zgodnie z art.18 ust. 1 art. 51 ust.1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Tucznie opierając się o przepisy ustawy o finansach publicznych - dział V ustawy „Środki pochodzące z budżetu

Unii Europejskiej i inne środki ze źródeł zagranicznych , nie podlegające zwrotowi ”- są one dochodem budżetu gminy .

Wprowadzić je należy w kwocie wynikającej z umowy na rok 2007 zwiększając dochody budżetu gminy i jednocześnie wydatki budżetu gminy .Szkoły które otrzymały dofinansowanie z tego projektu muszą zawiadomić swoją jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego wprowadzi je do budżetu poprzez zmianę uchwały budżetowej tylko uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-07-2007 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2007 12:51