Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna


Zarządzenie nr 39/2007
Burmistrza Tuczna
z dnia 27.08.2007r.

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Tuczno na 2007r.

 

 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm. ) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr V/32/2007z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2007r. zarządza się co następuje;

 

§1

1.Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Gminy Tuczno na 2007r. zgodnie z załącznikami nr 1 .

2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Gminy Tuczno na 2007r. zgodnie z załącznikami nr 2 .

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Tuczna

                                                                                                                  Teresa Łuczak

UZASADNIENIE

Zmiana układu wykonawczego budżetu Gminy Tuczno wynika:

- ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/47/2007 z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.,

- ze zmian dochodów i wydatków w rozdziale 80195 związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie Projektu: Szkoła równych szans-programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2, Działanie 2.1.,schemat a) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartych z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

- oraz zmian planów finansowych w dziale 801 rozdziale 80195,

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Dochody

Załącznik nr 2 - Wydatki

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 39/2007
Burmistrza Tuczna
z dnia 27.08.2007r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

Pozostała działalność

80195

 

131 455,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

 

2708

98 591,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

 

2709

32 864,00

 

 

 

 

 

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 39/2007
Burmistrza Tuczna
z dnia 27.08.2007r.

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

Pozostała działalność

80195

 

131 455,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

4178

33 571,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

4179

11 190,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4118

5 821,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4119

1 941,00

Składki na Fundusz Pracy

 

4128

823,00

Składki na Fundusz Pracy

 

4129

274,00

Zakupy materiałów i wyposażenia

 

4218

12 498,00

Zakupy materiałów i wyposażenia

 

4219

4 167,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

4248

2 489,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

4249

830,00

Zakup usług pozostałych

 

4308

42 789,00

Zakup usług pozostałych

 

4309

14 262,00

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

4748

600,00

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

4749

200,00

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 29-08-2007 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 29-08-2007 11:20