Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/55/2007


Uchwała Nr X/55/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 11 września 2007r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Tuczno

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483; zm.2001r. Nr 28, poz.319; zm.2006r. Nr 200,poz. 1471) i art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm.2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; zm. 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, zm. 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, zm.2007r. Nr 48, poz.327), Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

§1 W uchwale Nr VIII/55/03 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Tuczno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz.1101) wprowadza się następującą zmianę:

 

w § 19 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu

„3” Informacje o terminach posiedzeń Komisji należy podać do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy na 2 dni przed terminem jej odbycia.

 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna

 

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego.

                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                         Marcin Majchrzak

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/55/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 11 września 2007r.

 

 

Zmieniającej Uchwałę w sprawie Statutu Gminy Tuczno

 

 

Zgodnie z art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483; zm.2001r. Nr 28, poz.319; zm.2006r. Nr 200,poz. 1471) i art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm.2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; zm. 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, zm. 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, zm.2007r. Nr 48, poz.327), Rada Miejska w Tucznie uchwala status tym samym może dokonywać zmian w statucie. Wolą Rady Miejskiej w Tucznie jest by w statucie znalazło się uregulowanie dotyczące podawania do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy informacji o terminach posiedzeń Komisji.

Biorąc powyższe pod uwagę zmiana w statucie jest uzasadniona.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 18-09-2007 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 18-09-2007 09:13