Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/57/2007


Uchwała Nr X/57/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 11 września 2007r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” inwestycji p.n.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem oraz modernizacją systemu ogrzewania dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i sali w Tucznie”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1, ust.2 pkt.9 lit e, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

 

§1 wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Tuczna umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa hali widowiskowo - sportowej” do kwoty 5 775 099,90zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na podstawie weksla „in blanco” Gminy Tuczno i podpisanie deklaracji do weksla.

 

 

 

§2 upoważnić Burmistrza Tuczna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, o którym mowa w §1.

 

 

§3 Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10.07.2006r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 134, poz.944 z późniejszymi zmianami) następowała będzie z dochodów własnych budżetu gminy.

 

 

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

 

 

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/57/2007

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 11 września 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” inwestycji p.n.: „Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z łącznikiem oraz modernizacją systemu ogrzewania dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Sali w Tucznie”.

 

 

 

Wymóg podjęcia uchwały wynika:

1. z art.18 ust.1, ust. 2 pkt 9 lit e, który stanowi: „ do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy”,

2. z uwagi na to, że gmina stara się o dofinansowanie powyższej inwestycji z Ministerstwa Sportu, jednym z wymogów jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 18-09-2007 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 18-09-2007 09:18