Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/61/2007


Uchwała Nr XI/61/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 26 października 2007r.

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Marcinkowicach

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm. ) oraz §7 ust.1 Uchwały Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie określania zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 1680 ) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

§1

Przyznaje dotację Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Marcinkowicach

-na całkowite odtworzenie rynien i rur spustowych, uzupełnienie tynków na części Kościoła p.w. Św. Katarzyny w Marcinkowicach wpisanego do rejestru zabytków oraz

-na sfinansowanie wykonania cięć technicznych koron drzew w celu stabilizacji konstrukcyjnej zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku

w kwocie: 5.000 zł do przekazania w roku budżetowym 2007.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/61/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2007r.w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Marcinkowicach

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny w Marcinkowicach złożyła wniosek o przyznanie w/w dotacji. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie. Cele wymienione we wniosku są ujęte w cytowanej uchwale w §2 ust.2 pkt. 8,9 i 11, a dotacja jest konieczna, gdyż nie wykonanie wykazanych we wniosku prac stanowi zagrożenie dla zabytku.

Zgodnie z §7 ust. 1 cytowanej uchwały podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 30-10-2007 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 30-10-2007 14:57