Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/64/2007


 

Uchwała Nr XI/64/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 26 października 2007r.

 

 

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Tuczno o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Tucznie oświadczenia lustracyjnego

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.425 ze zm.) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powiadamia Panią Violettę Stępień Skarbnika Gminy Tuczno o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Tucznie oświadczenia lustracyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

 

 

§ 2

 

Informuje się również, iż na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, niedopełnienie wyżej określonego obowiązku poprzez niezłożenie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia lustracyjnego powoduje z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej - Skarbnika Gminy Tuczno z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tucznie.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Tuczno o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Tucznie oświadczenia lustracyjnego

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) organ właściwy do złożenia oświadczenia ma obowiązek powiadomić o obowiązku przedłożenia mu oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku. Organem właściwym do złożenia oświadczenia jest zgodnie z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) organ powołujący - Rada Miejska w Tucznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 30-10-2007 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 30-10-2007 15:02