Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/65/2007


UCHWAŁA Nr XII/65/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku :

a) autobus szkolny „GIMBUS” przeznaczony do dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.

b) samochody OSP z terenu Miasta i Gminy Tuczno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc uchwała III/9/2006 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 119 poz. 2456).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XII/65/2007

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r.

 

 

 

 

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Lp.

 • WYSZCZEGÓLNIENIE

Stawka zł

Stawka zł

1.

 • SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t

i poniżej 12 t.

 

1/1 pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie z katalizatorem

a/ związane z wykonywaniem wyłącznie działalności rolniczej

prowadzonej przez podatnika podatku rolnego

b/ inni

 

1/2 pow. 3.5 t do 5,5 t włącznie bez katalizatora

a/ związane z wykonywaniem wyłącznie działalności rolniczej

prowadzonej przez podatnika podatku rolnego

b/ inni

 

2/1 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie z katalizatorem

a/związane z wykonywaniem wyłącznie działalności rolniczej

prowadzonej przez podatnika podatku rolnego

b/ inni

 

2/2 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie bez katalizatora

a/ związane z wykonywaniem wyłącznie działalności rolniczej

prowadzonej przez podatnika podatku rolnego

b/ inni

 

3/1 powyżej 9 t do poniżej 12 t z katalizatorem

a/ związane z wykonywaniem wyłącznie działalności rolniczej

prowadzonej przez podatnika podatku rolnego

b/ inni

 

3/2 powyżej 9 t do poniżej 12 t bez katalizatora

a/ związane z wykonywaniem wyłącznie działalności rolniczej

prowadzonej przez podatnika podatku rolnego

b/ inni

 

Rok produkcji

do 1990

290,00

510,00

 

 

 

350,00

620,00

 

 

410,00

750,00

 

 

440,00

 

790,00

 

 

450,00

840,00

 

 

450,00

840,00

Rok produkcji

od 1991

 

 

 

270,00

490,00

 

 

 

330,00

610,00

 

 

390,00

740,00

 

 

410,00

 

760,00

 

 

400,00

760,00

 

 

430,00

810,00

 

 

2.

 • SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju

zawieszenia.

0x08 graphic
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna [osie jezdne] z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (t) MNIEJ NIŻ (t)

 

 

 

640,00

680,00

780,00

890,00

 

 

670,00

730,00

820,00

960,00

1,430,00

1,650,00

 

 

 

970,00

1,080,00

1,340,00

1,890,00

1,990,00

 

 

680,00

730,00

880,00

1,400,00

 

 

770,00

870,00

940,00

1,430,00

1,720,00

2,300,00

 

 

 

 

1,050,00

1,340,00

1,810,00

2,583,00

2,583,00

 

DWIE OSIE

 • 13

 • 14

 • 15

 •  

 

TRZY OSIE

12 17

17 19

19 21

21 23

23 25

25

 

 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

 

12 25

25 27

27 29

 • 31

 •  

 

 

3.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 t i poniżej 12 t

 

1/ z katalizatorem

2/ bez katalizatora

Rok produkcji

do 1990 roku

1,130,00

1,230,00

   • Rok produkcji

od roku 1991

 

 

 

1,080,00

1,170,00

4.

   • CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa ,balastowy + przyczepa (w tonach)

NIE MNIEJ NIŻ (t) MNIEJ NIŻ (t)

     • DWIE OSIE

12 18

 • 25

25 31

31

 

 

     • TRZY OSIE

 

12 40

40

Oś jezdna [Osie jezdne ] z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

 

 

 

 

 

920,00

1,230,00

1,450,00

1,910,00

 

 

 

 

1,996,00

2,583,00

 

 

940,00

1,450,00

1,650,00

1,996,00

 

 

 

 

1,996,00

2,583,00

 

5.

   • PRZYCZEPY I NACZEPY

   • które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

450,00

6.

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia .

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy) ( w tonach)

NIE MNIEJ NIŻ (t) MNIEJ NIŻ (t)

    • JEDNA OŚ

 • 18

 • 25

25

 

    • DWIE OSIE

12 28

28 33

33 38

38

 

 

    • TRZY OSIE

12 38

38

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

 

 

 

 

 

410,00

450,00

620,00

 

 

710,00

810,00

970,00

1,450,00

 

 

 

940,00

1,450,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

510,00

710,00

 

 

710,00

970,00

1,450,00

1,870,00

 

 

 

1,070,00

1,560,00

7.

    • AUTOBUSY

 

 

 

1/ mniej niż 30 miejsc do siedzenia

2/ równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia

Rok produkcji do 1990 włącznie

 

 

1,050,00

1,560,00.

Rok produkcji od 1991 roku

 

 

950,00

1,460,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 13 listopada 2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

 

Zmiana ustawy o podatkachi opłatach lokalnych ogłoszoną w Dzienniku

Ustaw z 2006 r. nr 121 poz.844;nr 220 poz.1601; nr 225 poz.1635; nr 245 poz.1775; nr 249 poz.1828; nr 251 poz1847;.

zawiera zmianę sposobu klasyfikacji pojazdów ze względu na doposzczalną masę całkowitą.

Proponowane w projekcie uchwały zmiany zapewniają zgodność uchwały w aktualnym brzmieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w części dotyczącej podatku od środków transportowych.

Przy uchwalaniu stawek podatku od środków transportowychna 2008 rok dokonano stosownych przeliczeń,uwzględniając dolne i górne granice stawek kwotowych,zgodnie z przepisami.

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 pażdziernika 2007 r./M.P.z dnia 19 pażdziernika 2007r. Nr 76 poz.813/ ogłoszono stawki minimalne podatku od środków transportowych.

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. ./ M.P. z dnia 3 sierpnia 2007r. Nr 47 poz.557 / w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-11-2007 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-11-2007 09:00