Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/92/2008


 

 

Uchwała Nr XV/92/2008

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 marca 2008r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Tuczno

 

 

 

Na podstawie art.11 ust.1,3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 98r. Nr 106, poz.668, z 01r. Nr 129, poz. 1440, z 02r. Nr 113, poz.984, z 04r., Nr 238, poz.2390, z 06r. Nr 220, poz.1600) art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167 poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

 

 

§1 W załączniku do Uchwały Nr I/3/94 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Tuczno zmienionym Uchwałą Nr VI/37/07 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 27 lutego 2007r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Tuczno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45 , poz.669)wprowadza następującą zmianę:

 

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6 Biblioteka używa następujących pieczęci:

  1. Podłużnej z nazwą Biblioteki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie.

  2. Okrągłej zawierającej napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu służącej do oznakowania własności zbiorów Biblioteki”

 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 07-04-2008 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 07-04-2008 14:16