Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2009


Zarządzenie Nr 60/2008
Burmistrza Tuczna
z dnia 11 września 2008r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2009

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 uchwały Nr XIII / 82 / 2007

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Tuczno zarządzam, co następuje:

§ 1. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek budżetowych, Zakładów Budżetowych oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tucznie, a także pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok w szczegółowości i terminach oraz na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.u. Nr 107, poz.726 z późn.zm. )

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować z uwzględnieniem:

1)      stawek podatków i opłat obowiązujących w roku 2008, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2009r.,

2)      przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o 7 % od 1 stycznia 2009r.,

3)      wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy na poziomie 2,45 % podstawy ich wymiaru,

4)      prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług - 2,9 %,

5)      limitów wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego.

§ 4. Podstawą przyznania dotacji dla zakładów budżetowych jest przedstawienie kalkulacji wraz z uzasadnieniem oraz wykazem niezbędnych zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2009.

§ 5. 1. W nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2008 r. materiały planistyczne przekazywane są Skarbnikowi Gminy przez:

1)       pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy - na formularzach ustalonych załącznikach Nr 1,3,4,

2)      Dyrektora Zespołu Szkół w Tucznie oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie - na formularzach ustalonych w załącznikach Nr 2,5,

3)       Dyrektora Biblioteki Publicznej w Tucznie - na formularzu ustalonym w załączniku Nr 6,

4) Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie zgodnie z § 4 zarządzenia.

2. Łącznie z formularzami, o których mowa w ust 1, należy przedstawić:

1)       kalkulację do poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń,

2)       uzasadnienie i przewidywane efekty realizacji zadań (w przypadku inwestycji dokładną lokalizację oraz zakres),

3)       informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 12-09-2008 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 12-09-2008 08:23