Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA USC


Tuczno, dnia 12 stycznia 2007r.

Burmistrz Tuczna

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miejski w Tucznie

ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Burmistrz Tuczna

Urząd Miejski w Tucznie

ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu: -1 etat

Wymiar etatu: - cały etat

Miejsce wykonywania pracy: - Urząd Miejski w Tucznie

IV. Określenie stanowiska:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

V. Wymagania

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

- posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo i administracja lub zarządzanie,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nieposzlakowaną opinię,

- nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie ( oświadczenie kandydata),

- posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór:

- znajomość programów komputerowych: Word, Exel,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- sumienność, terminowość, kreatywność, komunikatywność, dokładność, uczciwość, samodyscyplina, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

- kserokopie dyplomu ukończenia uczelni wyższej,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zadania i obowiązki Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obejmują:

Do obowiązków należy wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz wynikające z przepisów o zgromadzeniach, zbiórkach publicznych, zabawach publicznych, o cudzoziemcach, w tym:

 1. sporządzanie aktów małżeństwa, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

 2. prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów aktów stanu cywilnego,

 3. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzin, zgonów, w oparciu o dokonanie zgłoszenia, decyzje administracyjne i inne dokumenty,

 4. prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego,

 5. udzielanie ślubów,

 6. wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,

 7. prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,

 8. wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,

 9. nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności,

 10. współdziałanie z organami policji na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej,

 11. wykonywanie zleconych prac związanych z tworzeniem centralnego banku danych powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności „PESEL”.

 12. sporządzanie spisów wyborców do przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

 13. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 14. aktualizacja wykazów osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,

 15. pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego,

 16. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie (pokój nr 2) lub pocztą na adres: ul Wolności 6, 78 - 640 Tuczno z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 26 stycznia 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tuczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tucznie, ul. Wolności 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz. 926 późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-01-2007 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2007 07:56