Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw Unii Europejskiej i Promocji Gminy


Tuczno, dnia 18 stycznia 2007r.

Burmistrz Tuczna

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

samodzielne stanowisko do spraw Unii Europejskiej i Promocji Gminy

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miejski w Tucznie

ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Burmistrz Tuczna

Urząd Miejski w Tucznie

ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu: -1 etat

Wymiar etatu: - cały etat

Miejsce wykonywania pracy: - Urząd Miejski w Tucznie

IV. Określenie stanowiska:

Samodzielne stanowisko do spraw Unii Europejskiej i Promocji Gminy

V. Wymagania

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

- wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy, bądź średnie i trzyletni staż pracy,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nieposzlakowaną opinię,

- nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie ( oświadczenie kandydata),

- posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu administracji oraz umiejętność pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór:

- podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

- znajomość programów komputerowych: Word, Exel,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- sumienność, terminowość, kreatywność, komunikatywność, dokładność, uczciwość, samodyscyplina, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

- kserokopie dyplomu ukończenia uczelni wyższej bądź kserokopie świadectw ukończenia szkoły średniej,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.

Dodatkowe dokumenty:

- mile widziany dokument potwierdzający umiejętności językowe (certyfikat, świadectwo, etc.).

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zadania i obowiązki na stanowisku do spraw Unii Europejskiej i Promocji Gminy obejmują:

  1. gromadzenie informacji o Programach i Funduszach Europejskich,

  2. inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem na rzecz Gminy funduszy z zewnątrz,

  3. współpraca z administracją rządową, samorządową, związkami i stowarzyszeniami Gmin, Fundacjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy,

  4. monitorowanie projektów samorządowych współfinansowanych środkami z zewnątrz,

  5. gromadzenie informacji o Gminie, przygotowywanie materiałów promujących Gminę i współudział w przedsięwzięciach promujących Gminę,

  6. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych,

  7. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym,

  8. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą i w kraju.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie (pokój nr 2) lub pocztą na adres: ul Wolności 6, 78 - 640 Tuczno z dopiskiem: dotyczy naboru na samodzielne stanowisko do spraw Unii Europejskiej i Promocji Gminy w terminie do dnia 31 stycznia 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tuczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tucznie, ul. Wolności 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz. 926 późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 18-01-2007 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2007 13:05