Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna


Zarządzenie Nr 17/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 12 kwiecień 2007r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 ze zm. )

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków

w miejscowości Płociczno gmina Tuczno”

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : Lucjan Runiewicz

sekretarz komisji : Leszek Karasek

członkowie : Kazimierz Sędziak

 

§ 2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

 1. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,

 2. zaproszenie do składania ofert,

 3. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

 4. druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

 

 

§ 3

 1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

 1. ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ustalenie listy firm, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,

 2. wybór firm, które otrzymały największe ilości punktów za udział w etapie kwalifikacyjnym i zaproszenie ich do składania ofert,

 3. przesłanie zaproszenia wraz ze SIWZ do wybranych wykonawców,

 4. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

 5. rozpatrywanie ważnych ofert i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 6. wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 ze zm. )

 

 

 

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Burmistrza Tuczna.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

 

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Leszek Karasek.

 

§ 7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach.

 

§ 8

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Tuczno 12 kwiecień 2007r

 

Burmistrz Tuczna

 

Teresa Łuczak

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 24-04-2007 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 24-04-2007 09:40