Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TUCZNO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2022-11-30 12:57 W toku
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TUCZNO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2022-11-17 15:19 Po terminie składania ofert
Dostawa komputerów przenośnych typu notebook w ramach ?Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym? 2022-11-15 21:21 Po terminie składania ofert
Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z terenu Gminy Tuczno 2022-10-10 19:34 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno 2022-08-02 14:47 Po terminie składania ofert
Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lubiesz, gmina Tuczno - III postępowanie 2022-07-19 17:08 Po terminie składania ofert
System biologicznych oczyszczalni ścieków II 2022-07-05 09:02 Po terminie składania ofert
Dostawa komputerów przenośnych typu notebook w ramach "Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" 2022-06-28 18:54 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno 2022-06-28 08:56 Po terminie składania ofert
Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lubiesz, gmina Tuczno - II postępowanie 2022-06-23 18:43 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie 2022-06-17 13:44 Po terminie składania ofert
System biologicznych oczyszczalni ścieków 2022-06-07 08:37 Po terminie składania ofert
Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lubiesz, gmina Tuczno 2022-05-27 09:46 Po terminie składania ofert
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno 2022-04-25 10:19 Po terminie składania ofert
Modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Tuczno 2022-02-14 10:37 Po terminie składania ofert
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TUCZNO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2022-01-10 15:29 Po terminie składania ofert
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TUCZNO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2021-11-22 15:15 Po terminie składania ofert
Dostawa łodzi ratunkowej z silnikiem i przyczepą wraz z wyposażeniem 2021-11-12 13:56 Po terminie składania ofert
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TUCZNO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2021-11-08 14:46 Po terminie składania ofert
Dostawa łodzi ratunkowej z silnikiem i przyczepą wraz z wyposażeniem 2021-10-21 15:33 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2021-08-25 09:59 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2021-05-15 12:43 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2021-04-26 16:34 Po terminie składania ofert
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj 2021-03-15 14:24 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tuczno i jej jednostek organizacyjnych 2020-12-18 14:24 Po terminie składania ofert
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzeczyca 2020-09-24 10:17 Po terminie składania ofert
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tuczno 2020-09-11 11:59 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) 2020-06-05 10:46 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno 2020-05-27 12:36 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 (uterenowiony) dla jednostki OSP w Tucznie 2019-12-16 15:14 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu i odzieży ochronnej dla strażaków OSP 2019-11-15 12:07 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tuczno i jej jednostek organizacyjnych 2019-09-17 13:46 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w Jamienku Gmina Tuczno 2019-07-01 14:05 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tuczno i jej jednostek organizacyjnych. 2018-11-19 14:03 Po terminie składania ofert
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie? (IV) 2018-09-07 15:01 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2018-08-23 15:33 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie 2018-08-06 15:16 Po terminie składania ofert
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie III 2018-07-20 12:54 Po terminie składania ofert
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) 2018-07-13 15:55 Po terminie składania ofert
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2018-06-20 14:04 Po terminie składania ofert
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie II 2018-06-19 15:00 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) 2018-06-07 14:33 Po terminie składania ofert
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie 2018-05-29 16:10 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno 2018-05-25 09:57 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice 2018-02-12 12:24 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca" 2017-09-12 12:58 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno" 2017-09-12 12:56 Po terminie składania ofert
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego 2017-06-14 13:06 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" 2017-06-12 13:34 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno 2017-03-22 14:01 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca 2017-03-22 13:55 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 171 783,51 PLN(słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy zł 51/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno". 2016-10-07 14:09 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICA STASZICA W TUCZNIE 2016-08-16 15:05 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno 2016-06-03 11:57 Po terminie składania ofert
Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie 2015-01-19 15:10 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie 2014-10-27 15:19 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Tuczno 2014-05-19 15:28 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Tuczno w ramach realizacji projektu pn. Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do internetu 2013-08-12 11:05 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuczno 2013-05-24 14:00 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2012-10-19 14:07 Po terminie składania ofert
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2012-10-19 13:11 Po terminie składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie 2012-08-30 14:56 Po terminie składania ofert
Remont Świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Wałeckich 2012-07-20 16:17 Po terminie składania ofert
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Tuczno - zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia 2012-04-27 15:06 Po terminie składania ofert
Wykonanie usług polegających na remoncie i modernizacji oraz organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji związanej z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tucznie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Tuczno 2012-03-22 15:15 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu Internetu 2012-03-20 14:55 Po terminie składania ofert
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2011-12-12 15:20 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2011-08-04 15:02 Po terminie składania ofert
Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie 2011-04-26 13:48 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdzających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Zespołu Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie i Publicznego Przedszkola w Tucznie oraz Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach do 1 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 2010-12-10 14:41 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE - DOŻYWIANIE UCZNIÓW 2010-12-08 10:47 Po terminie składania ofert
Na udzielenie Gminie Tuczno kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 980 000,00 zł 2010-10-27 14:48 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m. Marcinkowice, gm. Tuczno" 2010-04-30 14:43 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów Zespołu Szkół w Tucznie polegające na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę 2010-03-17 12:24 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodnika i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice gm. Tuczno 2010-01-22 13:02 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Tucznie 2009-09-24 18:05 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i wydawanie posiłków typu obiadowego, jednodaniowego dla uczniów Zespołu Szkół w Tucznie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tucznie)przygotowanie i dostarczanie posiłków typu obiadowego, jednodaniowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie i Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach 2009-08-14 10:24 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Betyńskiej w m. Marcinkowice gm. Tuczno 2009-07-31 14:04 Po terminie składania ofert
Budowa zespołu boisk Orlik 2012 w Tucznie przy ul. Świerczewskiego 2009-06-10 15:22 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Tuczno w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 2008-09-17 11:38 Po terminie składania ofert
Nieograniczony przetarg na: ?DOSTAWA MIKROBUSU 9 MIEJSCOWEGO FABRYCZNIE NOWEGO (rok produkcji 2008) DO PRZEWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW? 2008-09-12 13:51 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Tuczno w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 2008-08-21 11:19 Po terminie składania ofert
Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Hali Sportowej przy ul. Świerczewskiego 41 w Tucznie 2008-07-30 14:57 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ulicy Parkowej w Tucznie 2008-06-25 08:20 Po terminie składania ofert