Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj wybuduj dla inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno". Maciej Kubisz 2021-09-22 15:07:46
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj wybuduj dla inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno". Maciej Kubisz 2021-09-22 15:06:38
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj wybuduj dla inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno". Maciej Kubisz 2021-09-22 15:06:01
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj wybuduj dla inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno". Maciej Kubisz 2021-09-22 15:04:36
ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT INFRASTRUKTURY NA TERENIE PLAŻY MIEJSKIEJ W TUCZNIE Maciej Kubisz 2021-09-22 15:03:53
iNFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3. Maciej Kubisz 2021-09-22 15:03:43
Informacja z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuczno na lata 2021 - 2030 Maciej Kubisz 2021-09-22 15:03:12
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Maciej Kubisz 2021-09-22 15:02:59
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2021-09-22 15:02:45
Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. Maciej Kubisz 2021-09-22 13:11:44
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie o pełnionych dyżurach w dniu 26 września 2021 r. Maciej Kubisz 2021-09-22 11:36:58
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2021-09-22 11:28:55
Zarządzenie 68/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 10 sierpnia 2021roku w sprawie powołania komisji w celu protokolarnego nodbioru - przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Tuczno, a będącego w użytkowaniu sołectwa Płociczno i Rzeczyca Magdalena Jeż 2021-09-21 13:47:35
Uchwała nr LXI.283.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za pierwsze półrocze 2021 roku Maciej Kubisz 2021-09-21 09:58:46
Interpelacja nr. 6- Magdalena Wesół- Tereszczak Paulina Goszczyńska 2021-09-20 10:40:38
Interpelacja nr. 5- Marek Gajzler Paulina Goszczyńska 2021-09-20 10:39:11
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. Maciej Kubisz 2021-09-15 15:45:20
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 września 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 7 listopada 2021 r. Maciej Kubisz 2021-09-15 13:41:12
Strona KBW Koszalin dot. wyborów ponownych Maciej Kubisz 2021-09-15 13:40:40
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Tucznie okręg 11 (data wyborów 07.11.2021 r.) Maciej Kubisz 2021-09-15 13:39:42
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Maciej Kubisz 2021-09-14 14:57:07
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2021 rok Maciej Kubisz 2021-09-13 15:13:22
Uchwały nr 1 i 2 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Zdbowie w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Maciej Kubisz 2021-09-08 15:14:52
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko: " Referent ds. obsługi organów gminy i oświaty" Magdalena Jeż 2021-09-08 11:55:01
Postanowienie nr 114/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. Maciej Kubisz 2021-09-06 15:24:54
Postanowienie nr 113/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Tuczno Maciej Kubisz 2021-09-06 15:23:33
Zarządzenie Nr 80/2021 roku Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 Magdalena Jeż 2021-09-06 14:59:05
Zarządzenie Nr 80/2021 roku Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 Magdalena Jeż 2021-09-06 14:31:56
Zarządzenie Nr 79/2021 roku Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Magdalena Jeż 2021-09-06 14:13:00
Zarządzenie Nr 80/2021 roku Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 Magdalena Jeż 2021-09-06 14:08:19
Zarządzenie Nr 79/2021 roku Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Magdalena Jeż 2021-09-06 14:03:02
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Joanna Zagiczek 2021-09-06 12:28:46
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2021 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 7 listopada 2021 r. Maciej Kubisz 2021-09-06 10:19:30
WYKAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Maciej Kubisz 2021-09-06 08:02:41
Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 3 wrzesnia 2021roku zmieniające Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze zm. Magdalena Jeż 2021-09-03 14:21:09
Zarządzenie 76/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok Magdalena Jeż 2021-09-03 14:13:34
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj wybuduj dla inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno". Paulina Goszczyńska 2021-09-03 11:24:56
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj wybuduj dla inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno". Paulina Goszczyńska 2021-09-03 11:24:01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. Danuta Błażewicz 2021-09-02 14:24:42
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. Danuta Błażewicz 2021-09-02 14:24:07