Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-03-29 13:04:13
Uchwała Nr XV/87/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku Wojciech Narel 2012-03-29 12:59:10
Uchwała Nr XV/86/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. Wojciech Narel 2012-03-29 12:57:39
Uchwała Nr XV/86/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. Wojciech Narel 2012-03-29 12:57:13
Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczna do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. Wojciech Narel 2012-03-29 12:36:37
Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. Wojciech Narel 2012-03-29 12:33:34
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. Wojciech Narel 2012-03-29 12:32:09
Protokół NR XIV/2012 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2012r. Wojciech Narel 2012-03-28 13:33:41
2012r. Wojciech Narel 2012-03-28 13:31:09
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2012-03-27 11:00:50
Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2012-03-27 10:59:42
Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza tuczna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Wojciech Narel 2012-03-27 10:35:12
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres 2011r. Wojciech Narel 2012-03-26 13:41:58
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres 2011r. Wojciech Narel 2012-03-26 13:38:56
Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza tuczna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Paulina Goszczyńska 2012-03-23 09:34:22
Wykonanie usług polegających na remoncie i modernizacji oraz organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji związanej z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tucznie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Tuczno Wojciech Narel 2012-03-22 15:24:59
Wykonanie usług polegających na remoncie i modernizacji oraz organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji związanej z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tucznie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Tuczno Wojciech Narel 2012-03-22 15:24:42
Wykonanie usług polegających na remoncie i modernizacji oraz organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji związanej z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tucznie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Tuczno Wojciech Narel 2012-03-22 15:20:55
Wykonanie usług polegających na remoncie i modernizacji oraz organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji związanej z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tucznie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Tuczno Wojciech Narel 2012-03-22 15:15:11
Obwieszczenie o zwołaniu XV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 marca 2012r. o godz. 14:00 Wojciech Narel 2012-03-21 14:45:08
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu Internetu Wojciech Narel 2012-03-20 14:56:43
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu Internetu Wojciech Narel 2012-03-20 14:56:36
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu Internetu Wojciech Narel 2012-03-20 14:56:27
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu Internetu Wojciech Narel 2012-03-20 14:56:17
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu Internetu Wojciech Narel 2012-03-20 14:56:01
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu Internetu Wojciech Narel 2012-03-20 14:55:26
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu nieograniczonego Wojciech Narel 2012-03-20 08:35:26
Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert na zadanie w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tuczno Paulina Goszczyńska 2012-03-16 09:09:41
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości Wojciech Narel 2012-03-14 09:31:19
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 na terenie Gminy Tuczno. Wojciech Narel 2012-03-14 08:54:37
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie Wojciech Narel 2012-03-14 08:52:34
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkaniowego nr 1 położonego w Tucznie przy ul. Dworcowej 6 wraz z przynależnym lokalem gospodarczym i udziałem do części wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wojciech Narel 2012-03-14 08:52:16
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkaniowego nr 1 położonego w Tucznie przy ul. Dworcowej 6 wraz z przynależnym lokalem gospodarczym i udziałem do części wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wojciech Narel 2012-03-14 08:50:22
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-03-14 08:49:01
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie Wojciech Narel 2012-03-13 14:15:50
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Wojciech Narel 2012-03-13 12:58:52
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wojciech Narel 2012-03-12 12:07:44
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Tuczno, a zarządzanych przez Zakład Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie. Wojciech Narel 2012-03-12 08:31:47
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 marca 2012 roku o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2012-03-09 12:05:22
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkaniowego nr 1 położonego w Tucznie przy ul. Dworcowej 6 wraz z przynależnym lokalem gospodarczym i udziałem do części wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wojciech Narel 2012-03-08 14:45:21