Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2012 r. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:15:51
Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:14:35
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:12:38
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:12:19
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:11:26
Uchwała NrXIII/78/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:08:39
Uchwała NrXIII/78/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:07:38
Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2012 r. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:05:49
Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:04:19
Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 10:02:54
Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 08:25:37
Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 08:19:06
Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2012-2021. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 08:17:35
Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2012. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 08:15:29
Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021. Paulina Goszczyńska 2012-01-04 08:13:32
- dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2012-01-04 08:01:50
- dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2012-01-04 08:01:46
Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy tuczno na 2011r. Paulina Goszczyńska 2012-01-03 14:34:23
Ogłoszenie w sprawie stwierdzenia przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nieważności par. 2 pkt. 1,2,3,4 w Uchwale Nr XI/56/11 Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2011-12-28 13:02:58
Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Tucza zmieniające zarządzenie nr 63/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalniścieków w Tucznie" Wojciech Narel 2011-12-21 13:03:11
Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. Wojciech Narel 2011-12-21 13:00:59
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2011-12-21 12:00:54
Obwieszczenie o zwołaniu XIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie dnia 29.12.2011r. o godz. 12:00 Wojciech Narel 2011-12-20 10:34:16
Uchwała Nr CLX/519/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały MiG Tuczno o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021. Wojciech Narel 2011-12-19 09:51:11
Uchwała Nr CLX/518/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej MiG Tuczno na 2012 rok. Wojciech Narel 2011-12-19 09:49:28
Wyniki konkursu ofert na wyłonienie realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014 Paulina Goszczyńska 2011-12-15 11:49:40
Zarządzenie Nr 82/2011 r. Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację " Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014. Paulina Goszczyńska 2011-12-14 09:35:10
Zarządzenie Nr 82/2011 r. Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację " Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014. Paulina Goszczyńska 2011-12-14 09:34:26
Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011r. w sprwie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. Paulina Goszczyńska 2011-12-14 09:31:53
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. Paulina Goszczyńska 2011-12-14 09:30:28
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-12-14 09:25:01
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-12-14 09:24:18
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2011-12-13 18:02:44
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2011-12-12 15:20:22
Uchwała Nr CXVI/409/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Tuczna informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2011r. Wojciech Narel 2011-12-08 14:30:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia Wojciech Narel 2011-12-07 12:47:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania Wojciech Narel 2011-12-06 10:59:51
Uchwała Nr XII/69/2011 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Wojciech Narel 2011-12-05 09:17:29
Uchwała Nr XII/68/2011 w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Wojciech Narel 2011-12-05 09:16:46
Uchwałą Nr XII/67/2011 w spraie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jeziorki Gmina Tuczno Wojciech Narel 2011-12-05 09:15:12