Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Miejskiego w Tucznie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Anna Sieczka 2010-05-04 14:52:51
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m.Marcinkowice, Gm. Tuczno" Anna Sieczka 2010-04-30 14:50:40
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m. Marcinkowice, gm. Tuczno" Anna Sieczka 2010-04-30 14:43:21
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m. Marcinkowice, gm. Tuczno" Anna Sieczka 2010-04-30 14:43:11
Burmistrz Tuczna ogłasza rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą sportowo - widowiskowej, położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej w Tucznie Anna Sieczka 2010-04-30 10:39:34
Burmistrz Tuczna ogłasza rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą sportowo - widowiskowej, położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej w Tucznie Anna Sieczka 2010-04-30 09:28:43
Uchwała Nr XXII/50/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecnie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z wykonania budżetu za 2009r. Anna Sieczka 2010-04-29 09:43:46
Uchwała Nr XXXIV/222 w sprawie zmieniająca Uchwałę XXVII/168/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn:" Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tucznie" Anna Sieczka 2010-04-28 13:49:26
Uchwała Nr XXXIV/221 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. Anna Sieczka 2010-04-28 13:36:43
Uchwała Nr XXXIV/220 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 Anna Sieczka 2010-04-28 13:34:51
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Tuczna w razie wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Anna Sieczka 2010-04-26 09:41:58
Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2007r. Anna Sieczka 2010-04-23 13:58:45
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2008 Anna Sieczka 2010-04-23 13:45:03
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2009 rok Anna Sieczka 2010-04-23 13:24:49
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie Anna Sieczka 2010-04-23 12:12:35
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie Anna Sieczka 2010-04-23 12:09:03
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000 Anna Sieczka 2010-04-22 14:22:40
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Tucznie o naborze na stanowisko informatyka Anna Sieczka 2010-04-22 09:28:50
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Tucznie o naborze na stanowisko informatyka Anna Sieczka 2010-04-21 14:54:34
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Tucznie o naborze na stanowisko informatyka Anna Sieczka 2010-04-21 14:39:24
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat Anna Sieczka 2010-04-21 10:32:35
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat Anna Sieczka 2010-04-21 10:32:14
Obwieszczenie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 kwietnia 2010r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2010-04-20 15:00:42
Zawiadomienie stron o wniesieniu zażalenia na postępowanie Anna Sieczka 2010-04-20 12:49:34
Burmistrz Tuczna ogłasza nabór na stanowisko INFORMATYKA Urzędu Miejskiego w Tucznie Anna Sieczka 2010-04-20 12:44:08
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 14 maja 2010 roku dniem wolnym od pracy Anna Sieczka 2010-04-20 12:36:53
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Tuczna w razie wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Anna Sieczka 2010-04-19 14:13:15
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-04-19 12:46:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do ogranów współdziałających Anna Sieczka 2010-04-09 11:41:59
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - PŁOCICZNO Anna Sieczka 2010-04-09 11:28:31
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w spr. odbudowy kanału Rzeczyca. Anna Sieczka 2010-04-08 11:56:46
Zawiadomienie o wydaniu postępowania w spr. - drenowanie gruntów - Rzeczyca Anna Sieczka 2010-04-08 11:53:24
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2010-04-07 08:50:27
Zarządzenie Nr 15A Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok Anna Sieczka 2010-04-07 08:48:18
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-04-07 08:47:12
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-04-02 12:53:03
Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok Anna Sieczka 2010-04-02 12:52:03
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 1 kwietnia 2010r. Anna Sieczka 2010-04-01 11:09:15
Przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów Zespołu Szkół w Tucznie polegające na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę Anna Sieczka 2010-04-01 08:40:16
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA" w roku 2010 Anna Sieczka 2010-03-31 11:36:24