Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA" w roku 2010 Anna Sieczka 2010-03-29 13:35:18
OBWIESZCZENIE o przyjęciu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - 25 marca 2010 Anna Sieczka 2010-03-25 14:51:57
UCHWAŁA NR XXXIII/219 w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-03-25 14:01:13
UCHWAŁA NR XXXIII/218 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/198/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Anna Sieczka 2010-03-25 14:00:26
UCHWAŁA NR XXXIII/217 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:58:13
UCHWAŁA NR XXXIII/216 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:57:33
UCHWAŁA NR XXXIII/215 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:56:53
UCHWAŁA NR XXXIII/214 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:56:12
UCHWAŁA NR XXXIII/213 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:55:25
UCHWAŁA NR XXXIII/212 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Burmistrza Tuczna Anna Sieczka 2010-03-25 13:54:16
UCHWAŁA NR XXXIII/211 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/181/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice" Anna Sieczka 2010-03-25 13:53:03
UCHWAŁA NR XXXIII/210 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki Anna Sieczka 2010-03-25 13:50:49
UCHWAŁA NR XXXIII/209 w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno" Anna Sieczka 2010-03-25 13:49:39
UCHWAŁA NR XXXIII/209 w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno" Anna Sieczka 2010-03-25 13:49:20
UCHWAŁA NR XXXIII/209 w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno" Anna Sieczka 2010-03-25 13:49:11
UCHWAŁA NR XXXIII/208 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. Anna Sieczka 2010-03-25 13:30:09
Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 Anna Sieczka 2010-03-25 10:33:51
Wykonanie budżetu Gminy Tuczno według stanu na 31 grudnia 2009r. Anna Sieczka 2010-03-25 09:20:47
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2009r. Anna Sieczka 2010-03-25 09:18:28
OBWIESZCZENIE-w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej z przepompownią ścieków sanitarnych i kolektorem tłocznym dla Osiedla Domów Jednorodzinnych Anna Sieczka 2010-03-22 09:10:03
BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ - OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH Anna Sieczka 2010-03-22 09:06:51
Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2010-03-18 14:56:42
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2010-03-18 12:34:06
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat Anna Sieczka 2010-03-18 12:31:26
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki gruntu przeznaczoną na prowadzenie pola namiotowego przy Jeziorze Tuczno od strony ul. Klasztornej Anna Sieczka 2010-03-18 12:24:44
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 marca 2010r. godz. 13:45 Anna Sieczka 2010-03-17 14:08:45
Przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów Zespołu Szkół w Tucznie polegające na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę Anna Sieczka 2010-03-17 12:24:42
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2009r. Anna Sieczka 2010-03-17 09:47:21
Wykonanie budżetu Gminy Tuczno według stanu na 31 grudnia 2009r. Anna Sieczka 2010-03-17 09:14:06
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 marca 2010r. godz. 15:00 Anna Sieczka 2010-03-17 09:05:26
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu w dniu 25 marca 2010r. godz. 13:45 Anna Sieczka 2010-03-17 09:03:23
Obwieszczenie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2010r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2010-03-15 08:37:46
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 17 marca 2010r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2010-03-15 08:30:15
Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Anna Sieczka 2010-03-11 11:00:47
Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Anna Sieczka 2010-03-11 10:59:40
Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Anna Sieczka 2010-03-11 10:57:14
Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Anna Sieczka 2010-03-11 10:56:59
Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Anna Sieczka 2010-03-11 10:55:29
Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok Anna Sieczka 2010-03-08 11:14:07
Zarządzanie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok Anna Sieczka 2010-03-08 11:13:03