Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-01-06 15:03:42
Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2010-01-06 13:35:50
Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Tuczna Anna Sieczka 2010-01-06 13:33:52
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia Zestawienia Celów Operacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie na 2010r. Anna Sieczka 2010-01-05 13:57:47
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia Zestawienia Celów Operacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie na 2010r. Anna Sieczka 2010-01-05 11:26:52
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia Zestawienia Celów Operacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie na 2010r. Anna Sieczka 2010-01-05 11:15:53
Zarządzenia 2010r. Anna Sieczka 2010-01-05 11:13:29
UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 Anna Sieczka 2009-12-28 09:43:47
UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 Anna Sieczka 2009-12-28 09:39:58
UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 Anna Sieczka 2009-12-28 09:33:41
UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 Anna Sieczka 2009-12-28 09:28:38
UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 Anna Sieczka 2009-12-28 09:12:00
UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 Anna Sieczka 2009-12-28 09:07:24
UCHWAŁA NR XXXI/204 w sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Tuczno na lata 2009-2015 Anna Sieczka 2009-12-28 09:04:06
UCHWAŁA NR XXXI/203 w sprawie aktu założycielskiego Publicznego Przedszkola w Tucznie Anna Sieczka 2009-12-28 09:01:53
UCHWAŁA NR XXXI/202 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie Anna Sieczka 2009-12-28 09:00:52
UCHWAŁA NR XXXI/201 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (ze zmianami) Anna Sieczka 2009-12-28 08:59:34
UCHWAŁA NR XXXI/200 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2010 roku Anna Sieczka 2009-12-28 08:56:44
UCHWAŁA NR XXXI/199 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach w ramach Działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi" Anna Sieczka 2009-12-28 08:53:58
UCHWAŁA NR XXXI/198 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokomanii na rok 2010 Anna Sieczka 2009-12-28 08:49:51
UCHWAŁA NR XXXI/197 w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2010 roku Anna Sieczka 2009-12-28 08:47:50
UCHWAŁA NR XXXI/196 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Anna Sieczka 2009-12-28 08:46:09
UCHWAŁA NR XXXI/195 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Anna Sieczka 2009-12-28 08:44:59
UCHWAŁA NR XXXI/194 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Anna Sieczka 2009-12-28 08:33:25
UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 Anna Sieczka 2009-12-28 08:32:09
UCHWAŁA NR XXXI/194 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-12-28 08:20:09
UCHWAŁA NR XXXI/194 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-12-28 08:19:52
UCHWAŁA NR XXXI/192 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2009-12-28 08:14:14
Obwieszczenie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2009r. godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie, ul. Wolności 26a Anna Sieczka 2009-12-16 09:42:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - drenowanie gruntów - Rzeczyca Anna Sieczka 2009-12-14 20:08:47
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-12-14 20:07:16
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-12-14 19:56:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - drenowanie gruntów - Rzeczyca - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-12-14 19:53:35
DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA Anna Sieczka 2009-12-14 19:52:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - drenowanie gruntów - Rzeczyca - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-12-14 13:54:39
DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA Anna Sieczka 2009-12-14 13:53:20
DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-12-14 13:52:53
DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-12-14 13:52:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających Anna Sieczka 2009-12-09 13:39:32
ODBUDOWA KANAŁU RZECZYCA Anna Sieczka 2009-12-09 13:37:58