Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/166 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2009-06-16 15:23:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-06-16 12:55:14
Zastępca Burmistrza Tuczna - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-06-16 12:54:36
Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Anna Sieczka 2009-06-16 12:53:46
Obwieszczenie w sprawie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 23 czerwca 2009r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2009-06-16 07:51:23
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie dnia 17 czerwca 2009r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2009-06-16 07:47:58
Budowa zespołu boisk Orlik 2012 w Tucznie przy ul. Świerczewskiego Anna Sieczka 2009-06-15 12:21:25
Budowa zespołu boisk Orlik 2012 w Tucznie przy ul. Świerczewskiego   2009-06-10 16:17:11
Budowa zespołu boisk Orlik 2012 w Tucznie przy ul. Świerczewskiego Anna Sieczka 2009-06-10 16:12:18
Budowa zespołu boisk Orlik 2012 w Tucznie przy ul. Świerczewskiego Anna Sieczka 2009-06-10 15:55:56
Budowa zespołu boisk Orlik 2012 w Tucznie przy ul. Świerczewskiego Anna Sieczka 2009-06-10 15:29:04
Budowa zespołu boisk Orlik 2012 w Tucznie przy ul. Świerczewskiego Anna Sieczka 2009-06-10 15:22:31
Uchwała Nr XXVII/174 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2009r. Anna Sieczka 2009-06-10 15:09:02
Uchwała Nr XXVII/173 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tuczna z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-06-10 15:07:51
Uchwała Nr XXVII/172 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-06-10 15:06:20
Uchwała Nr XXVII/171 w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Tucznie imienia "Wedlów - Tuczyńskich" Anna Sieczka 2009-06-10 15:04:21
Uchwała Nr XXVII/170 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki Anna Sieczka 2009-06-10 15:03:26
Uchwała Nr XXVII/169 w sprawie przystąpienia Gminy Tuczno do projektu "Moje gimnazjum - moja szansa" Anna Sieczka 2009-06-10 15:02:24
Uchwała Nr XXVII/168 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tucznie" Anna Sieczka 2009-06-10 15:01:16
Uchwała Nr XXVII/167 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni w miejscowości Tuczno w ramach działania 3.2.1. Anna Sieczka 2009-06-10 14:59:32
Uchwała Nr XXVII/166 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2009-06-10 14:57:24
Uchwała Nr XXVI/165 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie Anna Sieczka 2009-06-10 14:55:02
Uchwała Nr XXVI/164 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Anna Sieczka 2009-06-10 14:53:53
Uchwała Nr XXVI/163 w sprawie określenia zasad partycypowania Gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków Anna Sieczka 2009-06-10 14:53:00
Uchwała Nr XXVI/162 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2009-06-10 14:51:53
Uchwała Nr XXVI/161 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 Anna Sieczka 2009-06-10 14:50:49
Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie Anna Sieczka 2009-06-10 13:38:41
Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zespołu Boisk Orlik 2012 oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jeziorki i Rzeczyca z przepompowniami ścieków i oczyszczalni w miejscowości Rzeczyca - Gmina Tuczno Anna Sieczka 2009-06-10 13:36:49
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZA GMINY Anna Sieczka 2009-06-10 12:39:19
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZA GMINY Anna Sieczka 2009-06-10 12:38:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-06-09 08:30:44
Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania Anna Sieczka 2009-06-08 15:47:10
Protokół z ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna okrągłego WCO liść - Gminy Tuczno w dniu 08-06-2009r. Anna Sieczka 2009-06-08 13:32:27
Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2009r. dniem wolnym od pracy Anna Sieczka 2009-06-05 10:25:22
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o ustnym przetargu nieograniczonym - licytacji na sprzedaż drewna okrągłego wyznaczonym na godz. 10:00 dnia 8 czerwca 2009r. Anna Sieczka 2009-06-04 11:13:52
Protokół z ustnego przetargu nieogranicznego na sprzedaż drewna okrągłego Gminy Tuczno w dniu 04-06-2009r. Anna Sieczka 2009-06-04 11:12:02
Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Kontrolującej przestrzeganie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-06-03 12:22:35
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o ustnym przetargu nieograniczonym - licytacji na sprzedaż drewna okrągłego wyznaczonym na godz. 10:00 dnia 04 czerwca 2009r. Anna Sieczka 2009-06-02 09:44:47
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2009-06-02 09:43:30
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości w dniu 3 lipca 2009r. godz. 11:00 Anna Sieczka 2009-06-02 09:41:53