Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego w dniu 22 maja 2009r.- godz. 11.00 Anna Sieczka 2009-04-21 15:35:47
OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego w dniu 22 maja 2009r.- godz. 11.00 Anna Sieczka 2009-04-21 15:32:26
OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego w dniu 22 maja 2009r. Anna Sieczka 2009-04-16 10:10:18
OFERTA SPRZEDAŻY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TUCZNIE Anna Sieczka 2009-04-14 12:13:27
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o spłacie ciężaru realnego Anna Sieczka 2009-04-10 15:22:32
WNIOSEK o przyznanie zwolnienia oraz ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu nabycia - wydzierżawienia gruntów rolnych Anna Sieczka 2009-04-10 15:19:35
WNIOSEK o wydanie duplikatu decyzji wymiarowej/poświadczonej kserokopii decyzji wymiarowej Anna Sieczka 2009-04-10 15:18:02
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego działki Anna Sieczka 2009-04-10 13:36:43
WNIOSEK o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Anna Sieczka 2009-04-10 13:03:52
WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy Anna Sieczka 2009-04-10 13:01:20
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia Anna Sieczka 2009-04-10 12:56:04
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/a Anna Sieczka 2009-04-10 12:53:47
Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Anna Sieczka 2009-04-10 10:44:42
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZA GMINY Anna Sieczka 2009-04-08 09:50:45
WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego Anna Sieczka 2009-04-07 15:13:38
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJATKOWEGO Anna Sieczka 2009-04-07 15:05:39
Burmistrz Tuczna Anna Sieczka 2009-04-06 08:46:12
Referat finansowy - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-04-03 11:11:23
Struktura organizacyjna urzędu Anna Sieczka 2009-04-03 11:04:46
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA DLA KAŻDEGO" w roku 2009 Anna Sieczka 2009-04-01 11:35:33
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (teren przeznaczony na prowadzenie pola namiotowego-biwakowego) Anna Sieczka 2009-03-30 15:16:41
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (teren przeznaczony na prowadzenie pola namiotowego) Anna Sieczka 2009-03-30 15:15:36
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego Anna Sieczka 2009-03-30 15:14:15
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla miejscowości Rusinowo i kolektora tłocznego Rusinowo-Strzaliny Anna Sieczka 2009-03-30 14:47:43
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUSINOWO-STRZALINY Anna Sieczka 2009-03-30 14:44:49
Uchwała Nr XXV/160 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-03-30 13:03:47
Uchwała Nr XXV/159 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom Anna Sieczka 2009-03-30 13:01:35
Uchwała Nr XXV/158 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-03-30 12:59:55
Uchwała Nr XXV/157 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuczno w latach 2009-2013" Anna Sieczka 2009-03-30 12:52:06
Uchwała Nr XXV/157 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuczno w latach 2009-2013" Anna Sieczka 2009-03-30 12:51:12
Uchwała Nr XXV/156 zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-03-30 12:47:11
Uchwała Nr XXV/155 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 Anna Sieczka 2009-03-30 12:45:07
Uchwała Nr XXV/154 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/87/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Anna Sieczka 2009-03-30 12:37:15
Uchwała Nr XXV/153 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2009-03-30 12:34:38
Protokół z otwarcia ofert na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Szkół w Tucznie Anna Sieczka 2009-03-27 10:00:28
Protokół z otwarcia ofert na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Szkół w Tucznie Anna Sieczka 2009-03-27 09:57:45
Informacja dotycząca wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Anna Sieczka 2009-03-24 11:45:54
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZ GMINY Anna Sieczka 2009-03-23 15:20:06
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZA GMINY Anna Sieczka 2009-03-23 15:15:29
Protokoł z naboru na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZA GMINY Anna Sieczka 2009-03-23 15:14:33