Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o szkoleniach dla Obwodowych Komisji Wyborczych Maciej Kubisz 2023-10-05 07:46:10
ZARZĄDZENIE NR 97/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marcin Stępczak 2023-10-04 07:43:40
UCHWAŁA NR LIX/464/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 Marcin Stępczak 2023-10-03 14:30:36
UCHWAŁA NR LIX/463/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN-Wielkopolska? Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu wkładu pieniężnego w postaci środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w zamian za objęcie udziałów w tej Spółce Marcin Stępczak 2023-10-03 14:30:06
UCHWAŁA NR LIX/462/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Marcin Stępczak 2023-10-03 14:29:31
UCHWAŁA NR LIX/461/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną Marcin Stępczak 2023-10-03 14:29:03
UCHWAŁA NR LIX/460/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Marcin Stępczak 2023-10-03 14:28:33
UCHWAŁA NR LIX/459/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego Marcin Stępczak 2023-10-03 14:28:01
UCHWAŁA NR LIX/458/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego Marcin Stępczak 2023-10-03 14:27:26
UCHWAŁA NR LIX/457/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. Marcin Stępczak 2023-10-03 14:26:51
UCHWAŁA NR LIX/456/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo ? Leczniczemu SP ZOZ ,,Leśna Ustroń? w Tucznie. Marcin Stępczak 2023-10-03 14:25:54
UCHWAŁA NR LIX/455/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/388/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 stycznia 2023r. sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. Marcin Stępczak 2023-10-03 14:24:47
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu w dniu 10 października 2023 r. Marcin Stępczak 2023-10-03 14:11:22
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 10 października 2023 r. Marcin Stępczak 2023-10-03 14:11:07
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu w dniu 10 października 2023 r. Marcin Stępczak 2023-10-03 14:09:49
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 października 2023 r. Marcin Stępczak 2023-10-03 14:05:19
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 października 2023 r. Marcin Stępczak 2023-10-03 13:19:27
Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tuczno Maciej Kubisz 2023-10-03 10:27:54
Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do sprzedaży Magdalena Jeż 2023-10-03 09:59:29
ZARZĄDZENIE NR 96/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tuczno Marcin Stępczak 2023-10-03 09:58:55
ZARZĄDZENIE NR 95/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Marcin Stępczak 2023-10-03 09:58:26
ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Studnica w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania Marcin Stępczak 2023-10-02 15:12:16
ZARZĄDZENIE NR 94/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 2 października 2023 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Marcin Stępczak 2023-10-02 14:20:29
ZARZĄDZENIE NR 93/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. Marcin Stępczak 2023-10-02 14:20:08
ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Studnica w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania Marcin Stępczak 2023-10-02 14:19:48
Uchwała nr 211/2023 PKW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Maciej Kubisz 2023-09-29 10:40:40
LIX Sesja Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 września 2023 Maciej Kubisz 2023-09-28 08:54:34
ZARZĄDZENIE NR 91/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 28 września 2023 r. Zmieniające Zarządzenie nr 126/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie kontroli na lata 2022/2023 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Marcin Stępczak 2023-09-28 08:02:54
Strona internetowa PKW dotycząca referendum Maciej Kubisz 2023-09-27 10:15:11
Strona internetowa PKW dotycząca referendum Maciej Kubisz 2023-09-27 10:13:50
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnych znaczeniu dla państwa Maciej Kubisz 2023-09-27 10:12:45
Referendum ogólnokrajowe 15.10.2023 r. Maciej Kubisz 2023-09-27 10:12:28
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Maciej Kubisz 2023-09-27 09:38:33
Uchwały nr 1 i 2 Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1,2,3,4,5,6 w Tucznie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczego oraz Zastępcy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Maciej Kubisz 2023-09-27 09:20:57
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 100 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Kubisz 2023-09-27 07:36:10
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Kubisz 2023-09-27 07:35:17
Ogłoszenie o przetargu Magdalena Jeż 2023-09-26 14:44:34
Informacja o bezpłatnym gminnym przewozie dla wyborców w dniu głosowania w dniu 15 października 2023 r. Maciej Kubisz 2023-09-25 15:44:49
ZARZĄDZENIE NR 90/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania Marcin Stępczak 2023-09-25 15:17:06
ZARZĄDZENIE NR 89/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 22 września 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035. Marcin Stępczak 2023-09-25 13:30:55