Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LVII/452/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/228/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze. Marcin Stępczak 2023-08-21 12:17:34
UCHWAŁA NR LVII/451/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. Marcin Stępczak 2023-08-21 12:17:06
UCHWAŁA NR LVII/450/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie Marcin Stępczak 2023-08-21 12:16:35
UCHWAŁA NR LVII/449/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/417/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Marcin Stępczak 2023-08-21 12:16:06
UCHWAŁA NR LVII/448/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania radnego na funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu oraz zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Marcin Stępczak 2023-08-21 12:15:29
UCHWAŁA NR LVII/447/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Marcin Stępczak 2023-08-21 12:14:59
UCHWAŁA NR LVII/446/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-08-21 12:14:26
UCHWAŁA NR LVII/445/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Marcin Stępczak 2023-08-21 12:10:45
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na 30.06.2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-21 11:29:04
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów na 30.06.2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-21 11:28:27
Sprawozdanie o stanie zobowiązań na 30.06.2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-21 11:27:59
Sprawozdanie o stanie należności na 30.06.2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-21 11:27:29
Sprawozdanie o stanie należności na 30.06.2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-21 11:27:13
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30.06.2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-21 11:26:48
Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2022 rok Maciej Kubisz 2023-08-21 11:21:17
II kwartał Maciej Kubisz 2023-08-21 11:20:15
Rok 2023 Maciej Kubisz 2023-08-21 11:19:56
Informacje kwartalne (zakładka menu) Maciej Kubisz 2023-08-21 11:19:07
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w sprawie przydatności wody do kąpieli - jezioro Liptowskie Weronika Besztak 2023-08-21 09:04:40
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w sprawie przydatności wody do spożycia - Złotowo, Tuczno, Rzeczyca, Rusinowo,Nowa Studnica, Jamienko Weronika Besztak 2023-08-21 09:02:27
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w sprawie przydatności wody do spożycia - Złotowo, Tuczno, Rzeczyca, Rusinowo,Nowa Studnica, Jamienko Weronika Besztak 2023-08-21 09:01:30
Polowanie zbiorowe - Koło Łowieckie "Darz Bór" Mielęcin Weronika Besztak 2023-08-21 08:17:59
Wykonanie budżetu wg stanu na 30.06.2023 r. Maciej Kubisz 2023-08-21 07:25:52
Wykonanie budżetu wg stanu na 31.03.2023 r. Maciej Kubisz 2023-08-21 07:25:37
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Maciej Kubisz 2023-08-18 14:53:07
LVII Sesja Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 17 sierpnia 2023 Maciej Kubisz 2023-08-18 08:40:22
Postanowienie Prezydenta RP o wyborach w dniu 15 października 2023 roku - kalendarz wyborczy Maciej Kubisz 2023-08-17 08:20:34
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-16 15:35:55
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 Marcin Stępczak 2023-08-16 15:34:26
Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko "podinspektor ds. przyrody, drogownictwa, energetyki i łączności" Marcin Stępczak 2023-08-16 09:11:25
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Weronika Besztak 2023-08-11 15:23:50
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku przydatności wody do spożycia - Zdbowo Weronika Besztak 2023-08-11 10:07:37
Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie dnia 17 sierpnia 2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-10 15:19:27
Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie dnia 17 sierpnia 2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-10 14:25:32
Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie dnia 17 sierpnia 2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-10 14:25:21
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 sierpnia 2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-09 14:25:47
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 sierpnia 2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-09 13:09:45
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 sierpnia 2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-09 13:04:51
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 sierpnia 2023 r. Marcin Stępczak 2023-08-09 12:59:13
Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Magdalena Jeż 2023-08-09 11:48:06