Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Paweł Węgrzynowski 2021-04-26 16:42:06
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Paweł Węgrzynowski 2021-04-26 16:41:54
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Paweł Węgrzynowski 2021-04-26 16:41:43
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Paweł Węgrzynowski 2021-04-26 16:41:26
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Paweł Węgrzynowski 2021-04-26 16:34:48
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Paweł Węgrzynowski 2021-04-26 16:34:37
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Burmistrza Tuczna komitetu wyborczego pod nazwą "Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni" w wyborach przedterminowych Burmistrza Tuczna, zarządzonych na dzień 16 maja 2021 roku Maciej Kubisz 2021-04-26 13:48:07
Rejestr Klubów Rady Miejskiej w Tucznie kadencja 2018-2023 Magdalena Jeż 2021-04-26 08:45:36
Informacja o wyniku przetargu z dnia 23 kwietnia 2021 r. Maciej Kubisz 2021-04-23 15:22:11
Informacja o wyniku przetargu z dnia 23 kwietnia 2021 r. Malwina Kamińska 2021-04-23 15:21:01
Rejestr Klubów Rady Miejskiej w Tucznie kadencja 2018-2023 Magdalena Jeż 2021-04-21 11:58:34
Skład Rady Miejskiej w Tucznie 2018 - 2023 Maciej Kubisz 2021-04-21 11:47:51
Skład Rady Miejskiej w Tucznie 2018 - 2023 Maciej Kubisz 2021-04-21 11:47:36
Zarządzenie NR 36/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie ustalenia reguaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urzązeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Magdalena Jeż 2021-04-21 11:45:55
Skład stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2021-04-21 11:45:36
Skład Rady Miejskiej w Tucznie 2018 - 2023 Maciej Kubisz 2021-04-21 11:43:10
Rejestr Klubów Rady Miejskiej w Tucznie kadencja 2018-2023 Maciej Kubisz 2021-04-21 10:56:44
Kluby radnych (zakładka menu) Maciej Kubisz 2021-04-21 10:51:20
Dyżury urzędnika wyborczego Maciej Kubisz 2021-04-21 07:42:03
Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 kwietnia 2021 Maciej Kubisz 2021-04-15 15:31:37
Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 kwietnia 2021 Maciej Kubisz 2021-04-15 15:30:22
Uchwała NR XXII.134.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Tuczna sprawozda-niu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Maciej Kubisz 2021-04-15 13:08:11
Komunikat Nr 1/2021 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r. - informacja o datach i godzinach pełnienia dyżurów Maciej Kubisz 2021-04-14 15:09:55
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r.w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, w wyborach przedterminowyc Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r. Maciej Kubisz 2021-04-14 14:43:18
Uchwały Nr 1 i 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, powołanej do przeprowadzenia przedterminowych Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r. Maciej Kubisz 2021-04-14 14:41:10
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 7 kwietnia 2021 r., zmieniające zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.662.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze zm. Magdalena Jeż 2021-04-14 13:34:11
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Maciej Kubisz 2021-04-14 11:16:51
Uchwała Nr 350/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Maciej Kubisz 2021-04-14 10:08:34
Przedterminowe wybory Burmistrza Tuczna zarządzone na dzień 13.06.2021 Maciej Kubisz 2021-04-14 10:08:19
Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2021 r., zmieniające Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistza Tuczna z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez Tuczno w ramach Programu priorytetowego 2.4 Gospodarka o oboegu zamkniętym w gminie - program pilotażowy ze zm.. Magdalena Jeż 2021-04-13 15:26:36
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Maciej Kubisz 2021-04-13 13:44:13
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Maciej Kubisz 2021-04-13 13:44:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów wspóldziałających Joanna Zagiczek 2021-04-12 13:27:17
Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca" Joanna Zagiczek 2021-04-12 13:25:07
Postanowienie Nr 44/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w wyborach przedterminowych Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 16 maja 2021r. Maciej Kubisz 2021-04-09 09:36:29
Postanowienie Nr 43/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie Maciej Kubisz 2021-04-09 09:36:15
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tucznie okręg 7 - 20.06.2021 Maciej Kubisz 2021-04-09 07:36:59
Link do strony KBW Koszalin dot. wyborów przedterminowych Maciej Kubisz 2021-04-09 07:36:34
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Joanna Zagiczek 2021-04-08 10:09:27
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Joanna Zagiczek 2021-04-08 10:06:01